Státy mají právo Uber kdykoli zakázat, míní generální advokát soudu EU

uber

© Shutterstock / Mr.Whiskey

Společnost Uber vede řadu soudních sporů po celé EU. Jeden takový i s francouzskou vládou, která podle americké firmy svým zákazem aplikace UberPop porušila evropské právo. Jeden z generálních advokátů Soudního dvora však tvrdí, že jednotlivé státy mají právo Uber na svém území zakázat podle vlastního uvážení.

Členské státy Evropské unie mají právo na svém území službu Uber kdykoli zakázat, aniž by měly povinnost informovat o tom Evropskou komisi. Alespoň si to myslí jeden z generálních advokátů Soudního dvora EU, Maciej Szpunar.

Ten již delší dobu tvrdí, že společnost Uber patří mezi klasické přepravce, a nikoli mezi digitální platformy.

V rámci EU se již vede řada soudních pří mezi touto americkou firmou a taxikáři, jednotlivými městy či vládami. Například Francie v nedávné době na svém území zcela zakázala UberPop, tedy jednu ze služeb, kterou Uber poskytuje.

Uber nejenže s tímto zákazem nesouhlasí, ale kritizuje i fakt, že francouzská vláda tento svůj krok neoznámila Evropské komisi, čímž údajně porušila evropskou směrnici. Podle ní musí každá země Komisi upozornit vždy, když hodlá učinit rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit jednotný vnitřní trh.

Szpunar se však nechal slyšet, že Francie právo EU neporušila. A to právě z důvodu, že Uber je klasickou přepravní společností, a spadá tak pod pravomoc členských států, které je mohou regulovat podle svého uvážení.

Řidiči už jen s licencí

Generální advokáti Soudního dvora jsou pravidelně žádáni, aby evropským soudcům poskytli svá odborná stanoviska. Samotní soudci se jimi při svém konečném rozhodování řídit nemusí, avšak často názory advokátů následují.

„Bereme na vědomí dnešní prohlášení a čekáme na konečné rozhodnutí, které by mělo přijít ještě letos,“ uvedla mluvčí americké společnosti.

„Celý tento případ se týká francouzského zákona z roku 2014. Na jeho základě jsme naši službu UberPop v roce 2015 ve Francii zrušili. Společnost Uber zde v současné době pracuje pouze s profesionálními řidiči, kteří mají licence,“ dodala.

Szpunar tak i v tomto francouzském případě navázal na své nedávné prohlášení, které se týkalo soudního sporu se španělskými taxikáři. Ten má v současné době Soudní dvůr rovněž na stole. Aplikace UberPop, stejně jako Uber samotný, podle Szpunara „nepředstavuje žádnou informační službu“.

Přelomová rozhodnutí Soudního dvora

Podle jeho názoru by však Francie svou oznamovací povinnost neporušila ani v případě, kdyby Soudní dvůr nakonec rozhodl, že aplikace UberPop je skutečně pouhou digitální platformou. Členské státy Unie mají podle něj notifikační povinnost pouze v případě, kdy úmyslně cílí na poskytovatele informačních služeb.

„Pravidla, která takové služby zasahují pouze okrajově či nepřímo jsou z této notifikační povinnosti vyloučeny,“ uvedl advokát.

Francouzská vláda některé ze služeb Uberu zakázala po rozsáhlých protestech tamních taxikářů. Firma Uber se v reakci na toto rozhodnutí obrátila na Soudní dvůr EU. Domnívá se totiž, že podobné zákazy a regulace porušují právo EU, zejména pak pravidla vnitřního trhu.

Kromě tohoto sporu by měl Soudní dvůr ještě letos rozhodnout i o zmíněném sporu mezi Uberem a taxikáři ve Španělsku. Tento judikát by se mohl stát zlomovým nejen pro další působení Uberu v Evropě, ale pro celý segment sdílené ekonomiky.

S využitím EurActiv.com