STAN: Dotace jsou využívány neefektivně a do značné míry je to vinou ČR

STAN

@ starostove-nezavisli.cz

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Stát má sloužit, nikoli překážet, říkají Starostové a nezávislí. Jak by ale měla Česká republika zlepšit svou evropskou politiku? Třeba efektivnějším čerpáním dotací, přijetím eura nebo silnější spoluprací v obraně.

Chcete znát i odpovědi dalších stran? Přečtěte si celý speciál >>>>

Jedním z prvních kroků Starostů a nezávislých v nové vládě by bylo vyjasnění priorit a kompetencí v oblasti zahraniční politiky a vztahů k EU. Jak konkrétně by se měla ČR zachovat v otázkách bezpečnosti, migrace nebo třeba zemědělství? Zeptali jsme se.

Migrace

EU projednává reformu azylové politiky. Souhlasíte s tím, aby se v této oblasti posílily pravomoci Evropské unie?

Ano.

Jak nastavit azylová pravidla, aby do budoucna nedocházelo k takovému přetížení některých zemí, jako jsou nyní Itálie a Řecko?

Těžko lze eliminovat přetížení Itálie a Řecka, které leží na trase stávající migrační vlny. Je však možné jim funkční společnou azylovou politikou a soustředěným zapojením ostatních členských států EU na jejich území pomoci v řešení migračních krizí. Azylová pravidla by měla být v rámci EU nastavena jasně, proces azylového řízení zjednodušen a měl by být prováděn pokud možno vně území EU tak, aby se na území Unie dostávali pouze lidé, kterým byl přiznán statut uprchlíka dle Ženevské úmluvy.

Těžko lze eliminovat přetížení Itálie a Řecka, funkční společnou azylovou politikou a zapojením ostatních členských států EU jim však můžeme pomoci.

Obrana

Měla by podle vás vzniknout společná evropská armáda?        

Ano.

Jaké by měly být její kompetence?

Společná evropská armáda již de facto existuje, Evropská bezpečnostní a obranná politika, resp. dnešní Společná bezpečnostní a obranná politika, je na základě selhání Evropy v krizích na Balkáně budována již od roku 1998 a mise Evropské unie EUFOR již úspěšně působily v řadě míst světa. Je třeba posilovat evropskou obrannou spolupráci coby základní pilíř bezpečností spolupráce a zároveň evropský pilíř NATO. Jedná se ostatně o stejné vojáky, kteří jsou jednotlivými členskými zeměmi nasazováni do misí EU a NATO. V rámci Evropského základního cíle byly definovány oblasti intervencí a specializace jednotlivých zemí v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Pokud by vše fungovalo v realitě tak, jako na papíře, jsou kompetence dostatečné, je třeba posílit pouze pilíř ochrany vnějších hranic EU.

Je třeba posilovat evropskou obrannou spolupráci coby základní pilíř bezpečností spolupráce a zároveň evropský pilíř NATO. Jedná se ostatně o stejné vojáky.

Vnitřní bezpečnost       

Souhlasili byste s vytvořením evropské tajné služby? 

Ano.

Jakým způsobem by měly tajné služby jednotlivých zemí spolupracovat? Do jaké míry by měly sdílet své informace? Na jaké priority by se měla tato spolupráce zaměřovat?

Spolupráce a sdílení informací tajných služeb v rámci EU i NATO prozatím značně vázne a na základě jejich selhání jsme opakovaně byli na území Evropy svědky teroristických útoků, kterým šlo předejít. Je tak velmi důležité, aby byla činnost tajných služeb jednotlivých zemí daleko lépe koordinována, což by mohla zajistit právě evropská tajná služba. Je nezbytné podstatně více sdílet tajné informace v zájmu prevence bezpečnostních hrozeb v Evropě.

Spolupráce a sdílení informací tajných služeb v EU i NATO vázne a na základě jejich selhání jsme opakovaně byli na území Evropy svědky teroristických útoků.

Turecko

Měla by EU pokračovat v přístupových rozhovorech s Tureckem?         

Ne.

Jak by se měla EU zachovat v případě, kdy by Turecko zavedlo trest smrti? Měla by i přesto pokračovat v rozhovorech, nebo podniknout nějaké kroky pro ochranu lidských práv v zemi?

Nejde v tuto chvíli ani tak o zavedení trestu smrti, Turecko dle našeho názoru jednoznačně nesplňuje tzv. Kodaňská kritéria, jejichž naplňování bylo stanoveno jako základní podmínka vstupu do Evropské unie. Jedná se zejména o principy demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Turecko jednoznačně nesplňuje tzv. Kodaňská kritéria. Jedná se zejména o principy demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Rusko

Měla by EU zrušit sankce vůči Rusku?  

Ne.

Pod jakou podmínkou by mohlo dojít k zrušení sankcí? Máme i nadále trvat na tzv. Minských dohodách?

Nejefektivnějším nástrojem je diplomacie a vyjednávání, vedoucí k systematickému tlaku na Rusko. Sankce se totiž dají obejít například exportem přes Bělorusko, jehož jsme od jejich počátku svědky. Domníváme se, že by v duchu masarykovské koncepce mohla Česká republika sehrát roli mostu mezi západem a východem a být v rámci EU aktivní ve vyjednávání a systematickém tlaku na Rusko. Nic lepšího než Minské dohody v současnosti nemáme, snažme se tedy tlačit na jejich dodržování.

 Česká republika by mohla sehrát roli mostu mezi západem a východem a být v rámci EU aktivní ve vyjednávání a systematickém tlaku na Rusko.

Visegrádská skupina

Měl by formát Visegrádské skupiny přetrvat?

Ano.

Jaké v něm spatřujete výhody? Měly by státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a ER stejně?  

Pokud chceme účinně prosazovat své zájmy v rámci EU, je třeba se spojovat s partnery s podobnými prioritami, což země V4 nepochybně jsou. Vzorem by pro nás měla být například spolupráce severských zemí. Krom platformy V4 by bylo žádoucí využívat i rozšířené platformy V4 + další země regionu či Slavkovské skupiny. V4 by měla být jednotná, což se bohužel dosud ne vždy dařilo a některá ze zemí se velmi často „utrhla“. Státy V4 by měly v rámci strategických rozhodnutí v Radě EU a ER nejen hlasovat stejně, ale měly by pro své postoje hledat spojence, ať již se jedná o velmoci či skupiny dalších zemí EU.

Vzorem by pro nás měla být například spolupráce severských zemí.

Radim Sršeň (STAN): Česko je 11. největší země EU. Nejsme malí. Více >>>>

Konvergence

České mzdy jsou při srovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrné. Může s tím EU něco udělat?

Ano.

Jaký je váš návod k tomu, aby se platy v ČR vyrovnaly platům v západních státech EU (nebo se k jejich výši alespoň významněji posunuly)?

Česká republika by konečně měla přestat být montovnou a daleko více se zaměřit na obory s vyšší přidanou hodnotou a podporu malých a středních podniků. Pak lze očekávat i významné zvýšení platů.

Česká republika by konečně měla přestat být montovnou.

Dotace

Jsou evropské dotace pro ČR dobré?   

Ano.

Jak by se měl změnit systém čerpání dotací, aby se evropské prostředky využívaly efektivněji? Na jaké priority by se mělo čerpání zaměřit?

Evropské dotace jsou nedílnou součástí kohezní politiky EU, jejímž cílem je přibližování ekonomické úrovně jednotlivých regionů EU. To, že jsou využívány neefektivně a se zbytečnou byrokratickou zátěží, je do značné míry vinou České republiky, která patří mezi země s největší mírou tzv. gold platingu, tj. nabalování předpisů, podmínek a pravidel, v rámci celé Evropské unie. Systém čerpání evropských dotací by měl být dle našeho názoru (a po vzoru jiných zemí) postaven na následujících principech: jednoduchost, účelnost, včasnost, plánovitost a průběžnost.

To, že jsou dotace využívány neefektivně a se zbytečnou byrokratickou zátěží, je do značné míry vinou České republiky.

Euro

Měla by Česká republika přijmout euro?           

Ano.

V jakém časovém horizontu je to podle vás reálné? Jste zastánci vytvoření společného rozpočtu a společného ministra financí zemí eurozóny?

Není otázkou, jestli euro přijmout nebo ne, k tomu jsme se zavázali již při vstupu do EU. Otázkou je tedy pouze kdy k euru přistoupit. Celý proces je poměrně složitý, nejprve je nutné splnit objektivní kritéria a vstoupit do Evropského mechanismu směnných kurzů II. Poté můžeme diskutovat, kdy konkrétně k euru přistoupit, tato diskuze by měla vést k širokému společenskému konsensu. Domníváme se, že přijetí eura není reálné dříve než v roce 2021.

Společný rozpočet dnes již EU má, jedná se však pouze o 1 % rozpočtů členských zemí EU. Evropský rozpočet by měl sloužit pouze na financování společných evropských agend, vytvoření společného superministra financí, který nahradí ministry financí jednotlivých členských států, je nereálné. Bez eura nemůže mít Česká republika významné a výhodné postavení, ocitne se na periferii EU, což není vzhledem k našemu významnému ekonomickému napojení na Německo výhodné. Patříme do jádra evropské integrace.

 Domníváme se, že přijetí eura není reálné dříve než v roce 2021.

Zemědělství

Souhlasíte se zastropováním zemědělských dotací pro velké firmy?   

Ne.

Jak by se podle vás měla společná zemědělská politika reformovat, aby EU ušetřila výdaje s ní spojené a mohla více investovat do obrany či řešení migrace?

Zastropování zemědělských dotací je s ohledem na charakter zemědělských podniků u nás pro Českou republiku výrazně nevýhodné. Společná zemědělská politika reformu potřebuje, to je všem jasné, zároveň se předpokládá výrazné snižování prostředků, které budou do SZP plynout. Je třeba posílit pilíř rozvoje venkova a diverzifikace činností zemědělců, stejně jako zemědělce naučit daleko více spolupracovat a tím zefektivnit investice do zemědělství a získat úspory z rozsahu.

 Musíme posílit pilíř rozvoje venkova a diverzifikace činností zemědělců.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %.