Spolkový ústavní soud se vyslovil pro větší ochranu základních práv

Německý ústavní soud zrušil sporný dolnosaský zákon, který umožňoval velmi jednoduché zřizování odposlechů a podle názoru soudu tak porušoval právo na soukromí a právo na telekomunikační tajemství. Je to v krátké době podruhé, co se soud vyslovil pro větší ochranu základních práv v boji proti kriminalitě.

Spolkový ústavní soud reagoval na stížnost proti dolnosaskému zákonu, který umožňoval polici odposlouchávat telefonní hovory a kontrolovat emaily, textové zprávy i navštěvované internetové stránky nejen osobám, u nichž bylo podezření z přípravy nebo plánování trestného činu, ale i těm, u nichž se policie domnívala, že by při odposlechu mohlo takové podezření objevit. Protože bylo možno odposlouchávat nejen teoretické pachatele, ale i jejich kontakty, mohla policie sledovat prakticky každého. Navíc měla povoleno určovat pomocí mobilního telefonu okamžitou polohu všech sledovaných osob.

Soud zamítnul kompetenci spolkových zemí vydávat zákony, které se týkají celé oblasti odposlouchávání, protože spadají pod výhradní kompetenci spolku. Rozsudek tak nejen ruší platnost dolnosaského zákona, ale kříží i plány dalších spolkových zemí, jako jsou Duryňsko nebo Bavorsko, které připravují podobné zákony. V obecnější a pro další vývoj legislativy důležitější rovině se soud ale také vyslovil proti principu preventivních odposlechů. Napříště nebude policejním orgánům povoleno odposlouchávat nikoho, u koho by neexistovalo důvodné podezření z přípravy nebo plánování trestného činu.

Spolkový ústavní soud se tak v krátké době vyslovuje podruhé pro větší ochranu lidských práv v boji proti kriminalitě. Před několika dny totiž prohlásil zákon implementující evropský zatýkací rozkaz do německého práva za neslučitelný s německým základním zákonem právě z důvodu nerespektování základních práv a nedostatečné procesní ochrany.