Sociální Evropa může obnovit důvěru lidí v Brusel

sociální politika

@ Shutterstock

Evropská komise dnes představila své vize budoucí sociální politiky EU. Členským státům chce pomáhat řešit nezaměstnanost, nevyrovnané mzdy nebo pracovní právo.

Evropská komise dnes otevřela diskusi o sociálním rozměru Unie. Zatímco pro některé je sociální Evropa prázdným pojmem, pro Brusel je to jedna z možností, jak znovu získat důvěru Evropanů a nahradit ztráty spojené s ekonomickou krizí.

Sociální politika zahrnuje řadu témat jako například zaměstnanost, mzdy, práva pracujících či vzdělávání. EU má v těchto oblastech jen omezené pravomoci, neboť sociální politika je spíše doménou vnitrostátních úřadů.

Společnými výzvami národních vlád jsou mimo jiné nezaměstnanost, nerovnost a nedostatek příležitostí. Komise dnes naznačila, že pokud členské státy budou mít zájem, mohou tyto problémy řešit na evropské úrovni. Nebo si zvolit opačnou cestu.

Budoucí sociální politika EU může mít tři podoby

Vodítkem pro diskusi o budoucí sociální politice EU je dnes představený dokument, který navrhuje tři možnosti dalšího vývoje. Navazuje tak na březnovou Bílou knihu o budoucnosti EU.

První scénář omezuje sociální politiku EU pouze na volný pohyb. Unie by v tomto případě přestala podporovat výměnu informací mezi členskými státy ohledně osvědčených postupů ve vzdělávání či kultuře. Dále by pozastavila financování programů, které se sociální politikou EU souvisí.

Druhou variantou je spolupráce pouze těch států, které mají zájem. Na sociální politice by tak společně pracovaly například jen státy eurozóny.

Poslední možnost počítá se zapojením všech členských zemí. O sociální politice by i nadále rozhodovaly národní vlády a EU by je podporovala při sjednocování předpisů. Ideálním výsledkem by byla Unie, ve které mají všichni Evropané přístup ke stejným sociálním právům.

„Dokument připravuje půdu pro diskusi o tom, jak si sociální rozměr Evropy představujeme a jaké kroky na evropské úrovni lze učinit při řešení úkolů, před nimiž dnes stojíme,“ objasnil smysl dokumentu místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis. „Počítáme s aktivní účastí národních parlamentů, sociálních partnerů a občanů,“ dodal.

Evropský pilíř sociálních práv má pomoci státům reagovat na změny

Kromě diskusního dokumentu dnes Komise předložila také Evropský pilíř sociálních práv. Odpovídá tak na změny, které se v posledních letech odehrály na evropském trhu práce.

„Rychle se rozvíjející digitální ekonomika a nové technologie s sebou přináší řadu změn, které mají vliv na to, jak jsou lidé zaměstnáváni, jak pracují a jak jsou ohrožena jejich práva,“ vysvětlil europoslanec Miroslav Poche (ČSSD, S&D).

Politici proto navrhují posílit systém sociálního zabezpečení v Evropě a nový pilíř jim k tomu má napomoci. Obsahuje dvacet principů, které mají členské země dodržovat, aby svým občanům zajistily rovné příležitosti, přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochranu.

Pilíř doplňují také nová opatření navržená Komisí. Novinkou má být otcovská dovolená po narození dítěte či pětidenní pečovatelské volno v případě onemocnění příbuzného.

„Cílem návrhu je posílit práva a zlepšit podmínky pro pracující rodiče, aby mohli sladit práci s rodinnými povinnostmi,” uvedla eurokomisařka pro spravedlnost a rovné příležitosti Věra Jourová.