Sobotka: V EU potřebujeme bojeschopné jednotky a podporu vojenského výzkumu

sobotka hollande

Bohuslav Sobotka a Francois Hollande © European Union, 2016

Jedním z důležitých témat summitu byla obrana a bezpečnost EU. Podle předsedy vlády Bohuslava Sobotky Evropská rada nahlíží pozitivně zejména na snahu o vytvoření společného obranného fondu. Jako slabinu však vidí dosavadní špatné fungování tzv. Battle Groups, tedy bojových jednotek Unie.

Není tomu tak dávno, co Evropská komise představila svou novou iniciativu týkající se obrany a bezpečnosti EU. Její součástí je například vytvoření evropského obranného fondu, který má pomoci lepší spolupráci mezi státy v oblasti vojenského a obranného výzkumu. Země, které se na společných programech budou podílet, mají ušetřit velké částky například při nákupu vojenské techniky včetně dronů či vojenských vrtulníků.

Proto, aby Evropský obranný akční plán spatřil světlo světa, bylo nutné najít v této věci shodu i mezi představiteli jednotlivých zemí. Budoucnost obrany a bezpečnosti Unie se tak stala jedním z důležitých témat dnešního summitu. Nicméně kvůli více než tříhodinovému zpoždění se k této problematice unijní lídři dostali až ve večerních hodinách.

Sobotka: Chceme bojeschopné jednotky EU

Jako již tradičně se před samotným summitem konala schůzka představitelů zemí V4, kteří přijali společné prohlášení mimo jiné právě k tématu bezpečnosti, a to následně během jednání osmadvacítky společně prosazovali. Jako prioritu označili zástupci Visegrádské skupiny přijetí protiteroristické směrnice a provedení směrnice zavádějící jmennou evidenci cestujících. Jako hrozbu naproti tomu vidí hybridní a kybernetické útoky či terorismus.

Stejně tak nepřímo podpořili záměr Komise vytvořit obranný fond. V prohlášení totiž uvedli, že volají po inovacích a konkurenceschopnosti v oblasti technologií a průmyslu zejména u malých a středních podniků. Podpora těchto podniků a inovací je přitom jeden z cílů fondu.

Obranný fond vnímají pozitivně i ostatní členské státy. „Evropská rada v závěrech přivítala akční plán, který zveřejnila Komise, a který zahrnuje i evropský obranný fond, který by měl pomáhat zejména vědě a výzkumu v oblasti obrany,“ uvedl pro server EurActiv předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).

S obranou jsou spojeny i tzv. Battle Groups, tedy bojové jednotky EU, které prozatím nejsou příliš využívány. A ani během dnešního jednání se o nich příliš nemluvilo. „Pokud jde o tzv. Battle Groups, Česká republika zde zveřejnila svou iniciativu. Snažíme se prosazovat, aby společné jednotky byly snáze nasaditelné, pokud bude potřeba. Zatím byly vytvářeny jako instituce, která nebyla prakticky použita. Našim cílem je odstranit bariéry, které brání tomu, aby tyto jednotky byly snáze použitelné,“ dodal Sobotka.

Syrský konflikt nemá vojenské řešení

V kontextu bezpečnosti se během summitu mluvilo také o situaci v Sýrii. V průběhu jednání se objevily informace, že představitelé osmadvacítky mají v plánu zaujmout k syrskému konfliktu důraznější postoj. Do pozdních večerních hodin však nebylo jasné, o jaké kroky nebo jaký přístup by se mělo jednat.

Nakonec se zástupci členských států shodli i v tomto bodě. V první řadě zopakovali své znepokojení a silné odsouzení útoků na civilní obyvatelstvo v Aleppu ze strany syrského režimu. Zároveň však společně zdůraznili důležitost 4 základních kroků, které by měly být v syrském konfliktu co nejrychleji učiněny. První je okamžité zajištění bezpečné evakuace civilního obyvatelstva z Aleppa, druhým pak poskytnutí humanitární pomoci v tomto městě. Důraz má být kladen i na pomoc a ochranu zdravotnickému personálu a na dodržování humanitárního práva v celé Sýrii.

„V syrském konfliktu vojenské řešení neexistuje. Měli bychom se snažit o politická jednání pod záštitou OSN,“ uvedl po summitu Bohuslav Sobotka. Dodal také, že Česká republika je v rámci syrské války velice aktivní pokud jde o poskytování humanitární pomoci. „Počátkem roku 2017 by se v ČR měla začít léčit skupina syrských dětí pod záštitou programu MEDEVAC,“ prozradil.