Slovensko bude na euro připraveno v roce 2009

euro

Podle slovenského ministerstva financí bude země připravena přijmout jednotnou měnu k 1.1. 2009. Podle materiálu Ministerstva financí SR by Slovensko mělo plnit maastrichtská kritéria už v roce 2007.

V současnosti všechna maastrichtská kritéria slovenská ekonomika neplní, ale podle dokumentu se tak stane nejpozději v roce 2007.V případě, že by se vládě podařilo prosadit v Evropské unii speciální režim, který by vyloučil z veřejného schodku náklady spojené s důchodovou reformou, chce Slovensko přijmout euro o rok dříve.

Inflační kritérium zatím SR neplní. Míra inflace nesmí překročit inflaci tří členských států s nejstabilnější cenovou hladinou o více než 1,5% a obdobně vysoké konvergence musí být dosaženo i u dlouhodobých úrokových sazeb. Průměrná úroveň harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) za posledních dvanáct měsíců je 8,7%. Maastrichtské kritérium požaduje 2,5%. Vysoká inflace je podle vládní zprávy způsobena deregulací cen, změnou spotřebních daní, sjednocením DPH. Ministerstvo financí SR očekává, že k výraznému poklesu inflace dojde už v roce 2005.

Kritérium pro deficit veřejných financí je stanovené na úrovni 3% HDP. Ani toto kritérium SR zatím neplní. V roce 2003 došlo k výraznému snížení deficitu z 5,7 % na 3,5 % HDP. Dosažení 3% prahu se očekává v roce 2007.

Kritérium výšky veřejného dluhu Slovensko splňuje. Referenční hodnotu, která je stanovena na 60 % HDP, nepřekročila SR nikdy. V roce 2003 dosáhl veřejný dluh Slovenska 511,3 miliard Sk, tj. 42,8 % HDP.

Posledním požadavkem je alespoň dvouletá bezproblémová účast národní měny v systému stabilizujícím směnné kurzy. Stabilitu směnného kurzu ale Slovensko plnit nemůže, protože neparticipuje na mechanismu směnných kurzů ERM-2 a není stanovena centrální parita SKK/EUR. Do mechanismu směnných kurzů ERM-2, kam musí vstoupit každá země plánující zavedení eura, chce Slovensko vstoupit někdy v prvním pololetí 2006.

Za období posledních 12 měsíců Slovensko splňuje kritérium pro výšky dlouhodobých úrokových měr.