Silniční doprava zůstává největším znečišťovatelem ovzduší v EU

Podle nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (European Environment Agency – EEA) zůstávají emise z osobních a nákladních automobilů hlavním zdrojem zdraví škodlivého znečištění ovzduší.

Zprávu zveřejnila agentura v pondělí (28.července). Ze zprávy vyplývá, že silniční doprava zůstává nejvýznamnějším zdrojem oxidů síry a kysličníku uhličitého ve všech členských státech EU.

Je také druhým největším zdrojem emisí PM10 a PM2,5, které mohou způsobit onemocnění dýchacích cest. K dalším zdrojů znečištění ovzduší patří průmyslový a výrobní sektor, zemědělství a domácnosti. Zpráva srovnává data předložená členskými státy z období 1990 – 2006.

Celkově mají emise znečišťující  ovzduší  od roku 1990 tendenci klesat. Zpráva poznamenává, že „emise oxidů dusíku byly v roce 2006 nižší o více jak 35% a oxidu siřičitého téměř o 70% nižší.“

Publikovaná zpráva EEA je součástí závazku EU v rámci Úmluvy o dlouhodobém příhraničním znečištění ovzduší (Convention Long-range Transboundary Air Pollution) z roku 1979.

Podle Komise žijí Evropané v průměru o osm měsíců méně v důsledku znečištění ovzduší. Mluvčí komisaře pro životní prostředí Barbara Helfferich k tomu řekla: „Ve více znečištěných oblastech EU dosahuje tento údaj až 36 měsíců.“

Letos v dubnu schválila Rada ministrů EU novou směrnici o kvalitě ovzduší. V prohlášení, které je k ní připojeno, Komise oznámila, že plánuje množství nových legislativních návrhů pro další zvýšení kvality ovzduší v Evropě. Komise se zavázala vypracovat opatření  ke snížení emisí spojených s tankováním automobilů na čerpacích stanicích a jiná opatření vedoucí ke snížení obsahu rozpouštědel v barvách a lacích.