Sarkozy slibuje „navrátit Evropě politiku“

„Francie je zpět v Evropě,“ prohlásil v neděli francouzský prezident Nicolas Sarkozy poté, co parlament přijal zákon, na jehož základě může ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Nyní je tématem „navrátit politiku Evropě,“ dodal Sarkozy a zároveň zopakoval svoji kontroverzní kritiku ohledně směnného kurzu a obchodní politiky.

Lisabonská smlouva obnoví „vliv“ Francie a umožní, aby její „názory“ a „hodnoty“ byly slyšet, uvedl francouzský prezident ve svém krátkém televizním projevu v neděli 10. února.

„Od dnešního dne bude ve fungování Evropy více demokracie a zodpovědnosti,“ prohlásil Sarkozy. Poukázal na skutečnost, že Lisabonská smlouva umožňuje, aby rozhodnutí EU byly „lépe prozkoumány národními parlamenty“.

Podle AFP, která citovala úřad prezidenta Sarkozyho, bude ratifikace nové Smlouvy oficiální 14. února, kdy bude zveřejněna v úředním věstníku.

„Nynějším tématem je navrátit politiku Evropě,“ uvedl dále prezident a zdůraznil, že tím tématem je zabránit tomu, aby Evropa „propadla automatickým pravidlům, které nenechávají žádný prostor pro politické rozhodnutí a odpovědnost“.

„Musíme být schopni hovořit o všem stejně jako v kterékoli demokracii: naší měně, která nepředstavuje žádné tabu, o obchodní politice, průmyslové politice, reciprocitě v otázkách konkurenceschopnosti, nebo o excesech finančního kapitalismu.“

Sarkozy uvedl, že by chtěl jednat o těchto záležitostech během francouzského předsednictví EU, které bude probíhat ve druhé polovině tohoto roku. „Našim partnerům navrhnu, abychom pracovali na prioritách jako udržitelná rozvojová strategie, společná imigrační politika, evropská obrana a revize zemědělské politiky.“

Revize Společné zemědělské politiky, která tvoří 44% výdajů EU, bude hlavní trumf Francie při vyjednávání, které by mělo otevřít diskusi o budoucích výdajových prioritách EU. Francouzští farmáři jsou v současné době největšími příjemci dotací v rámci Společné zemědělské politiky. V roce 2004 dostali kolem 22% všech výdajů na zemědělství.

Sarkozy debatu o reformě Společné zemědělské politiky zahájil už v září loňského roku, kdy naznačoval otevřenost vůči revizi výdajových priorit EU. Trval ale na zdůraznění „strategické dimenze“ zemědělské politiky jak pro Francii, tak pro EU.