Rybářské lodě pro jihovýchodní Asii dostaly zelenou

Rada EU složená z ministrů zemědělství a rybolovu včera odsouhlasila nařízení o transferu malých rybářských lodí ze zemí EU do oblastí, které byly koncem minulého roku postiženy tsunami. EU by za tuto akci, která se nesetkává jen s pozitivními ohlasy, měla zaplatit celkem 9 miliónů eur.

Členské státy EU věnují rybářům v oblasti postižené loni v prosinci přírodní katastrofou malé rybářské lodě, které by jinak měly být zničeny. EU se snaží regulovat rybolov v evropských vodách zatížených intenzivní rybářskou činností a jedním z nástrojů jsou také finanční kompenzace rybářům, kteří se rozhodnou s rybolovem skončit. Jejich čluny jsou následně určeny k sešrotování.

Plavidla, která splní podmínky dané nařízením – plavbyschopné lodě kratší dvanácti metrů, postavené před 5 až 20 lety – budou nabídnuta postiženým zemím. Evropští vlastníci nabízených lodí by měli dostat o pětinu vyšší kompenzaci, která bude sloužit k úhradě nákladů na přepravu. Vyslání 300 až 350 lodí by EU podle Evropské komise mělo stát 9 milionů eur.

Nařízení projednával ve zrychlené proceduře také Evropský parlament. Zazněly argumenty, že dotace původním vlastníkům a náklady na přepravu jsou příliš vysoké a několikanásobně překračují náklady na nákup či výrobu lodí na místě, která by navíc pomohla oživit místní loděnice. Zda bude tato forma pomoci nakonec uskutečněna, závisí na zájmu postižených zemí o nabízené lodě. Tento krok EU by měla také podpořit Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

EU dále hodlá do Asi vyslat odborníky a poskytovat dlouhodobou technickou pomoc při obnově. Od 1. dubna by měl být spuštěn nový režim, který usnadní vstup zboží z rozvojových zemí na evropský trh. Podle EK se bude jednat o objem zboží v hodnotě 3 miliard eur.