Rok 2016: Co může EU očekávat?

Zdroj: Evropská komise

Rok 2015, kdy EU řešila hlavně migraci, terorismus nebo řeckou krizi, byl pro úředníky Evropské komise opravdu pestrý. Jaké „jobovky“ mohou čekat v právě začínajícím roce 2016, zatím není zcela jasné, migrace však s největší pravděpodobností zůstane stálicí evropského politického nebe. Prozatím se můžete s redakcí EurActivu podívat, co má Komise na dalších dvanáct měsíců naplánováno už dnes.

Posviťme si na migraci

Loňský rok ukázal, že migrační systém EU není na příval takového počtu lidí, jaký evropské státy zaznamenaly v posledních měsících, vůbec připraven. Pravidla dublinské dohody začala být ve velkém porušována a země v krajních případech znovu zavedly kontroly na vnitřních hranicích Schengenu.

Dublinský systém, podle kterého má být migrant registrován v zemi, kde poprvé vstoupil na půdu EU, tak v plné kráse odkryl svá slabá místa. Komise se proto hodlá v letošním roce na tyto nedostatky zaměřit. Má být například přepracována společná azylová politika nebo posílena role Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Komisaři také plánují tlačit na rychlé zavedení akčního plánu v oblasti navracení a na provádění Evropského programu pro migraci, který byl představen v květnu.

Komise chce dále usnadnit přesídlování ze třetích zemí tak, aby lidé prchající před válkami a pronásledováním nemuseli riskovat své životy při nebezpečné cestě do „zaslíbené“ Evropy. Zároveň má být změněn přístup k legální migraci, včetně opatření na zefektivnění směrnice o modré kartě, díky které mohou cizinci v jednotlivých členských státech pobývat a zároveň pracovat, a nepotřebují tak pracovní povolení.

V bezpečnostní agendě se Komise bude věnovat i dalším tématům. Navrhne například akční plán pro evropskou obranu a věnovat se bude i teroristické hrozbě, především fenoménu tzv. zahraničních bojovníků.

Usnadnit život ženám s dětmi

V roce 2016 se Komise také zamyslí nad tím, jak sladit pracovní a osobní život pracujícím rodinám tak, aby se zvýšila účast žen na trhu práce. EU by proto měla přijmout směrnici o zastoupení žen ve vedení firem, kterou se přes členské státy v minulém roce snažila protlačit česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová. Podporu ale v prosinci, kdy se legislativa projednávala v Radě, nezískala.

I v roce 2016 budeme chránit životní prostředí

Komise se v roce 2016 hodlá zaměřit také ochranu klimatu, chce proto představit nový přístup, který má zajistit hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost po roce 2020. V tomto ohledu bude klíčové provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství, který je součástí balíčku, který Komise představila na konci roku 2015. Díky přechodu na oběhové hospodářství, které omezuje produkci odpadu a chrání životní prostředí, má Evropa přestat plýtvat a nakládat se zdroji rozvážněji.

Důležitá část agendy eurokomisařů se bude v následujícím roce věnovat i energetické unii, jejíž strategii Komise představila v únoru. Většinu návrhů z této strategie eurokomisaři chtějí předložit už tento rok. Bude například stanoveno rozdělení cílů pro snižování emisí v sektorech mimo systém emisního obchodování (ETS), jako je stavebnictví nebo zemědělství.

Mimo to chce Komise urychlit transformaci energetiky, proto navrhne i nové uspořádání trhu s energií a zaměří se na dosažení cíle 15% míry propojení elektrických sítí do roku 2030 nebo na zabezpečení dodávek energie. Bude se věnovat také obnovitelným zdrojům energie a energetické účinnosti.

EU se může těšit na nové autorské právo

Plány eurokomisařů jsou ambiciózní i v digitální agendě. Do konce roku 2016 totiž hodlá předložit všechny potřebné návrhy vyplývající z květnové strategie tak, aby byla Unie schopná dosáhnout plně funkčního jednotného digitálního trhu ještě za Junckerovy Komise.

V lednu hodlá představit konkrétní kroky vedoucí k modernějšímu autorskému právu v EU. Současná legislativa totiž byla vytvořena už před 15 let, dnešní digitální éře proto nestačí. Má proto dojít hlavně ke sjednocení a zpřesnění pravidel. Kromě toho se chce Komise podívat na zoubek legislativě, která platí dnes, a měla by tak být revidována například směrnice o audiovizuálních službách nebo směrnice o kabelovém vysílání a kabelovém přenosu.

Změny se dočká i vnitřní trh

Komise chce v letošním roce pomoci hlavně malým a středním podnikům a začínajícím firmám růst a usnadnit jim přístup na vnitřní trh. Díky jedné z plánovaných iniciativ by po úpadku mohl podnikatel dostat druhou šanci. Komise také hodlá pokračovat v realizaci unie kapitálových trhů, která má evropským podnikům usnadnit přístup k finančním prostředkům a zatraktivnit EU pro investory z celého světa.

 

V roce 2016 Komise navrhne i balíček mobility pracovních sil, díky kterému má mimo jiné dojít k omezení zneužívání některých systémů sociálního zabezpečení v EU. Tím mají být chráněny země s vyšší životní úrovní a štědrým sociálním systémem, které lákají Evropany z chudších států Unie. Takovým příkladem je i Velká Británie, jejíž list požadavků na reformu EU zahrnuje právě i zabránění využívání tamního sociálního systému. Komise chce rovněž revidovat směrnici o vysílání pracovníků tak, aby stejná práce na byla jednom místě ohodnocena stejnou mzdou pro všechny občany EU.

Představena bude i nová strategie umožňující, aby evropští občané i firmy mohli plně využívat výhody evropských vesmírných programů, jako je Galileo nebo Copernicus.

Jak na tom je trh s mlékem?

Eurokomisaři si chtějí v roce 2016 posvítit i na trh s mlékem. V dubnu totiž byly po 31 letech zrušeny mléčné kvóty stanovující, kolik litrů ho farmáři mohou vyprodukovat. Jak si vlastně trh s mlékem po této změně stojí, chce Komise odhalit v rámci zprávy, kterou tento rok vydá.

Sága o vyjednání dohody TTIP pokračuje

Komisi v roce 2016 zaměstná i probíhající jednání o transatlantické obchodní a investiční dohodě (TTIP).  V oblasti mezinárodního obchodu se bude snažit i o prohloubení spolupráce s Japonskem a zvýšením podílu investic mezi EU a Čínou. Komise bude také žádat posvěcení zahájit jednání o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem.

EU se dočká i změny sama sebe

Přijímání rozhodnutí na evropské úrovni má být transparentnější a tři unijní instituce – Komise, Rada a Parlament – mají více spolupracovat. To je jedna z dalších priorit pro rok 2016. Komise proto přijde s návrhem o povinném rejstříku transparentnosti zájmových skupin, které se snaží ovlivňovat tvorbu politik na evropské úrovni. Posílena má být také role národních parlamentů, což spadá i do požadavků Velké Británie na reformu EU.

Autor: Eliška Kubátová