Řidiči kamionů si zaslouží lepší podmínky. Europarlament si láme hlavu s tím, jak jim pomoci

silniční balíček

@ Shutterstock.com

Dopravci čekají na nová evropská pravidla, která by měla řidičům zajistit důstojnější platy a pracovní podmínky. Otázkou zůstává, jak novou legislativou neublížit férovým dopravcům a jak jim neubrat na konkurenceschopnosti.

Pracovníci vyslaní do zahraničí mají již téměř jisté, že budou dostávat stejnou odměnu, jako mají místní zaměstnanci na obdobných pozicích. Neplatí to však pro řidiče kamionů, kteří na nová pravidla teprve čekají.

Doprava byla totiž po dlouhém vyjednávání vyňata z působnosti směrnice o vysílání pracovníků. Ta ve své revidované podobě zavádí princip „stejné odměny za stejnou práci na stejném místě“.

Česko tuto směrnici dlouhodobě odmítalo, neboť by nový princip a s ním spojená administrativa a navyšování platů mohly narušit konkurenceschopnost českých podniků na evropském trhu. Nakonec však na směrnici kývlo, a to právě za předpokladu, že dopravu bude řešit speciální legislativa.

Kompromis v otázce vysílání pracovníků? Spíše Pyrrhovo vítězství, říká český byznys. Více >>>>

Boj s nízkými platy

Tzv. silniční balíček Komise navrhla již loni v létě a nyní se jím zabývají europoslanci. Jak však sami přiznávají, vytvoření nových pravidel pro řidiče nebude jednoduché. Řidiči nejenže za jeden pracovní den překročí hranice třeba několika zemí, ale ve svém kamionu také odpočívají a nocují.

Některé dopravní firmy navíc dávají svým řidičům velmi malé platy a záměrně je vysílají na několik dní či týdnů do západních zemí. S nižšími mzdovými náklady, a tedy i nižšími cenami za služby, jsou pak pro zahraniční klienty mnohem lákavější.

Tillingová: Řidiči ze zemí s nižšími příjmy budou využívaní západními společnostmi čím dál více, zatímco cena práce se bude snižovat a snižovat.

Situace pak vede ke snižování platů v celém dopravním sektoru. Alespoň to tvrdí Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF).

„Řidiči ze zemí s nižšími příjmy budou využívaní západními společnostmi čím dál více, zatímco cena práce se bude snižovat a snižovat,“ řekla EurActivu Cristina Tillingová z ETF.

Federace proto tvrdí, že na dopravu by se měla v budoucnu vztahovat stejná pravidla jako pro ostatní vyslané pracovníky. Čeští řidiči projíždějící Německem by tak měli nárok na německou mzdu.

Co obsahuje revidovaná směrnice o vysílání pracovníků? Prohlédněte si infografiku >>>>

Boj za konkurenceschopnost

České ministerstvo dopravy stejně jako sdružení dopravců ČESMAD Bohemia má však opačný názor. Obávají se, že dopravní sektor by kvůli takovým pravidlům mohl přijít o svou konkurenceschopnost.

„Budou-li bohatší státy Evropy chtít pod záminkou péče o sociální spravedlnost po těch chudších, aby zvedly cenu práce na jejich úroveň, budou si ji i muset zaplatit,“ uvedl mluvčí ČESMAD Martin Felix.

„V případě, že tento v praxi těžko splnitelný požadavek povede ke krachu našich podniků, zaplatí za služby svých dopravců osvobozených od východní konkurence ještě daleko více než doposud,“ dodal.

Felix: Budou-li bohatší státy Evropy chtít pod záminkou péče o sociální spravedlnost po těch chudších, aby zvedly cenu práce na jejich úroveň, budou si ji i muset zaplatit.

Řidiči by se měli vracet domů, otázkou je po kolika dnech

Právě rozpory nad platy a pracovními podmínkami řidičů má řešit již zmiňovaný silniční balíček, který je nyní na stolech europoslanců z výboru pro dopravu (TRAN) a také z výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL).

„Sektor dopravy je vysoce mobilní a vyžaduje specifickou úpravu pravidel, která by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit řidiče,“ uvedla Martina Dlabajová (ANO, ALDE), zpravodajka výboru EMPL k vysílání pracovníků v silniční dopravě.

Dlabajová: Usiluji o spravedlivá a jednoznačná pravidla pro vyslané řidiče. Více >>>>

Nadměrná administrativní zátěž by totiž mohla podnikání v oboru zkomplikovat. Na druhou stranu ale přiznává, že sektor se potýká s problémy, které je potřeba řešit.

Konkrétním příkladem jsou tzv. nomádští řidiči, kteří pobývají mimo svou domovskou zemi a prakticky žijí v kamionu.

Řešení by mohlo spočívat v omezení dní, které může řidič strávit v zahraničí. Pokud by stanovený počet dní překročil, již by se na něj vztahovala směrnice o vysílání pracovníků.

Komise v silničním balíčku navrhla, aby tomu tak byl již po třech dnech od překročení hranic, přičemž jeden pracovní den počítá jako šest hodin. Čeští dopravci však namítají, že tento limit je příliš přísný.

Odpočinek mimo kabinu a chytré tachografy

Další návrh, se kterým Komise přišla, se týká povinných přestávek. Podle unijní exekutivy by měli řidiči trávit týdenní 45hodinový odpočinek zásadně mimo kabinu vozidla.

Podle Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) je ale nutné tento návrh přehodnotit, neboť odpočinek v kabině vozidla je pro řidiče mnohdy pohodlnější variantou než hledání ubytování v blízkosti silničních tahů. IRU na druhou stranu prosazuje, aby v kabině mohli řidiči trávit 45hodinový odpočinek jen v případě, že je kabina dostatečně vybavena a že je v dostupné blízkosti sociální zařízení.

Kyllönenová: Na trhu jsou i féroví hráči. Potřebujeme vyrovnané řešení, musíme vyslechnout hlasy společností, které se chovají dobře.

Další výrazná změna se týká tzv. kabotáže, kdy například český řidič veze zboží z Hamburku do Berlína. Zatímco dosud mohl řidič na území jednoho státu provést jen tři takové přepravy týdně, návrh Komise chce zavést neomezený počet kabotáží avšak pouze v rámci pěti dní, po kterých by se řidič musel vrátit zpět do své země.

Silniční balíček obsahuje i další pravidla pro silniční sektor, jako je například zavedení elektronických tachografů, které by mohly lépe monitorovat, kolik času řidiči v jednotlivých zemích tráví.

Féroví dopravci nesmí být novými pravidly trestáni

Europoslanci zároveň apelují na to, aby nová pravidla netrestala dopravní společnosti, které se chovají dle předpisů a starají se i o své zaměstnance.

„Potřebujeme pravidla, která dopravní společnosti unesou,“ uvedla finská europoslankyně Merja Kyllönenová (GUE/NGL), která je zodpovědná za projednání pravidel v rámci výboru pro dopravu.

„Na trhu jsou i féroví hráči. Potřebujeme vyrovnané řešení, musíme vyslechnout hlasy společností, které se chovají dobře,“ prohlásila europoslankyně při jednání výboru.

Ve svých pozicích k silničnímu balíčku by měly mít oba dva výbory jasno v květnu, kdy budou hlasovat o zprávě a pozměňovacích návrzích.

Dlabajová: Naším úkolem s kolegy je nyní nalézt společný základ a dokázat občanům, že Parlament umí přijít s reálným řešením, které přesahuje čiré politikaření.

Svou roli možná sehrají i blížící se eurovolby

Jak dříve vysvětlil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (ANO, ALDE), nová pravidla pro řidiče jsou pro Parlament obzvláště důležitá.

„Balíček mobility je jedním z posledních legislativních balíčků, o němž se bude do konce tohoto volebního mandátu v Evropského parlamentu jednat. Proto logicky vyvolává větší pozornost, než kdyby se řešil třeba minulý rok,” uvedl Telička začátkem března při setkání s dopravci.

Svědčí o tom i vysoký počet pozměňovacích návrhů, které nyní zpravodajky Dlabajová s Kyllönenovou zpracovávají.

Telička: Balíček mobility je jedním z posledních legislativních balíčků, o němž se bude do konce tohoto volebního mandátu v Evropského parlamentu jednat. Proto logicky vyvolává větší pozornost.

„Naším úkolem s kolegy je nyní nalézt společný základ a dokázat občanům, že Parlament umí přijít s reálným řešením, které přesahuje čiré politikaření,“ prohlásila europoslankyně Dlabajová.

„Jsme v pozici konstruktivního hráče, který může přispět k výsledné dohodě. Věřím, že máme velkou šanci pozměňovací návrhy prosadit,“ dodal její kolega Telička.

„V Evropském parlamentu bude tendence sledovat Radu. Bude navíc před volbami, což může hrát při vyjednávání rovněž významnou roli,“ uzavřel místopředseda europarlamentu.