Řecko má pro EU dárek: Chce blokovat TTIP

Alexis Tsipras; zdroj: ShutterStock.

Vyjednávání o podobě obchodní dohody mezi EU a USA, která by se mohla stát jednou z nejvýznamnějších bilaterálních dohod vůbec, nabírají na obrátkách. Mezi evropskými státy však panují neshody o tom, jak by dohoda měla vypadat za současných podmínek, kdy regulace EU a USA jsou příliš rozdílné. Debatu navíc rozvířila nová řecká vláda, která má v plánu konečnou verzi vetovat. Vzhledem k její převaze i v rámci parlamentu je vysoce pravděpodobné, že se jí to povede.

Řecký náměstek ministra pro administrativní reformu Georgios Katrougkalos uvedl, že Řecko využije svého práva veta, aby zabránilo přijetí současné podoby návrhu Partnerství pro transatlantický obchod a investice (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Katrougkalos je bývalý poslanec Evropského parlamentu, který již před lednovými volbami v Řecku prohlásil, že pokud Syriza volby vyhraje, řecký parlament nikdy obchodní dohodu mezi EU a USA nepodpoří.

Toto tvrzení potvrdil i ve funkci náměstka ministra nové řecké vlády, ve které je přesně týden.

„Bude to velký dárek nejen pro řecké obyvatelstvo, ale pro všechny evropské občany,“ řekl řeckému EurActivu.

Na to, že se to Athénám skutečně povede, existuje poměrně velká šance. Finální verze TTIP musí být totiž ratifikována jak Evropský parlamentem, tak Evropskou radou, ve které zasedají vrcholní představitelé všech 28 členských států EU. 

Druhou příležitost odmítnout TTIP mají země EU na vnitrostátní úrovni, protože obchodní dohoda musí být ratifikována i parlamenty jednotlivých členských států.

Stejný pohled na přijetí TTIP má přitom i koaliční partner Syrizy, strana Nezávislí Řekové. Obě koaliční strany mají důležitou většinu v řeckém parlamentu.

Odlišná regulace

Katrougkalos však není v EU jediný, komu se současná podoba TTIP nezdá. Podobný názor sdílí i další evropští levicoví a sociální demokraté, kteří kritzují hlavně mechanismus řešící spory mezi státy a investory (ISDS).

ISDS má chránit zahraniční investice firem proti škodlivým nebo nepovoleným pravidlům druhé země. Firmy se tak budou moci u arbitrážních soudů bránit zákonům daného státu, které je kvůli nadměrným regulacím připravily o zisk.

Řecko vidí nebezpečí TTIP především v tom, že regulační pravidla jsou ve většině oblastí v EU jiná než ve Spojených státech. Jako příklad Katrougkalos uvádí geneticky modifikované potraviny, které jsou v EU na rozdíl od USA zakázané. Unie navíc ve větší míře dbá na ochranu dat a na veřejné poskytování zdravotní péče.

Ve Spojených státech jsou regulační pravidla mnohem mírnější než v Unii, z čehož podle Katrougkalose těží hlavně nadnárodní korporace.

Autor: Eliška Kubátová/ EurActiv.com