Rada slibuje dlouhodobou pomoc oblastem postiženým tsunami

Evropští ministři zahraničních věcí, rozvoje a zdravotnictví odsouhlasili, že po okamžité humanitární pomoci oblastem postiženým ničivou vlnou tsunami v jihovýchodní Asii musí následovat – a pozornost se musí zaměřit – na dlouhodobou rekonstrukci.

7. ledna se konalo mimořádné zasedání evropských ministrů zahraničních věcí, rozvoje a zdravotnictví. Zástupci členských států EU se shodli, že v tuto chvíli je nejnutnější humanitární pomoc. Rada zdůraznila nutnost předcházení epidemiím a ochrany lidských životů tím, že bude zajištěna dodávka jídla a přístup k čisté vodě, lékům a očkování.

Zároveň ministři zemí EU zdůraznili nutnost hladkého přechodu od okamžité humanitární pomoci k dlouhodobější rekonstrukci. Rada podtrhla roli OSN v koordinaci a vedení tohoto úsilí. Vyzvala Komisi, aby navrhla strategii k lepší připravenosti na katastrofy v budoucnosti. Své nápady EU vysvětlí na donorské konferenci 11. ledna.

Pohroma způsobená vlnami tsunami zasáhla dvanáct zemí a připravila o život více než 150.000 lidí. Mezi nejvíce postižené členské státy EU patří Německo (přes 60 obětí), Švédsko (51) a Británie (49). Stovky obyvatel těchto států jsou nadále pohřešovány.

EU a členské státy dosud přispěly částkou přesahující 1,5 miliardy eur skrze veřejné sbírky postiženým oblastem. Rada vyzvala Komisi a Evropskou investiční banku, aby navrhly nový finanční nástroj nazvaný „Indian Ocean Tsunami Facility“, který by mohl poskytnout pomoc ve výši až jedné miliardy eur. Rada uspořádá schůzku 31. ledna k určení střednědobých a dlouhodobých plánů pomoci zemím Indického oceánu.

Rada na své schůzi zdůraznila, že pomoc poskytnutá obětem tsunami by neměla vést ke snížení prostředků určených na humanitární a rozvojovou pomoc v Africe.