R. K. Pachauri: „Společně si zaplaveme, nebo se potopíme.“

Rajendra Kumar Pachauri stojí od roku 2002 v čele Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Společně s Al Gorem, čtyřicátým pátým viceprezidentem Spojených států amerických získal v prosinci minulého roku Nobelovu cenu za mír. Ve středu předstoupil před Evropský parlament.

Pachauri před Evropským parlamentem přednesl řeč, jejíž poselství, inspirované Ghándího výrokem, znělo: „Buďte změnou, kterou byste rádi viděli ve světě.“ Evropská unie by podle něj měla být příkladem pro zbytek světa a ukazovat cestu ostatním. Z politického hlediska by na tom mohla prý Evropa i mnohé získat.

Během své návštěvy v parlamentu poskytl Pachauri rozhovor. Jedna z otázek se dotýkala druhů nebezpečí, které klimatické změny přinášejí. Rajendra K. Pachauri vyjádřil především obavu z nedostatku pitné vody, který by mohl zapříčinit ozbrojené konflikty mezi lidmi. Stejně tak upozornil na nebezpečí záplav, such či vln veder, které by mohly nastat. V důsledku neúrody může podle něj dojít k přesunům obrovských mas lidí. Pachauri řekl: „Myslím si, že předání Nobelovy cena za mír kromě Mezivládního panelu pro klimatické změny také Al Gorovi znamená, že norská komise pochopila, že klimatické změny představují opravdovou hrozbu také pro mír a stabilitu. Neexistuje žádná část světa, která by byla proti této hrozbě imunní. Toho si musíme být vědomi.“

Pachauri dále řekl, že i kdyby se lidstvu podařilo stabilizovat hladinu emisí v atmosféře, ke globálnímu oteplování během několika dalších desetiletí stejně dojde. Technologie pro snížení hladiny emisí již máme, nyní je třeba politická vůle, která umožní vývoj dalších technologií či minimálně podpoří používání těch, které již existují.

Pachauri dále během své řeči Evropský parlament upozornil, že existují chudé země, které se na globálním oteplování nikterak nepodílejí, a přesto to jsou právě tyto oblasti, které bývají katastrofami plynoucími z tohoto procesu nejvíce zasaženy. Právě proto by měly právě rozvinuté země usilovat o vývoj účinných technologií a politik, které by klimatickým změnám zabránily. Především je ale třeba dosáhnout udržitelného rozvoje.

Během následující debaty si vzal mimo jiné slovo také Rubens Born, člen brazilské nevládní organizace Vitae Civilis. Požádal poslance Evropského parlamentu, aby při svýc rozhodnutích uvažovali také o dopadu obchodní politiky EU na objem emisí vypouštěný ve třetích zemích. Hodně podle něj záleží na tom, jaký typ technologií EU předá rozvojovému světu. Dále se Born zabýval otázkou deforestace, kterou vztáhnul na finanční mechanismy. Řekl, že Evropská unie potřebuje finanční podporu, aby ochránila své zemědělce. Brazílie na druhou stranu potřebuje dotace, aby ochránila své lesy.

Moderátor diskuse, Justas Paleckis (PES, LT) uzavřel debatu takto: „Buďto budeme bojovat se změnami klimatu, nebo nebude možné na této planetě žít.“ V rámci tohoto boje je podle něj třeba vytvořit úplně nový systém hodnot, nový systém cen a nový daňový systém.