Ptačí chřipka – EU zakázala import živých ptáků z Turecka

ptačí chřipka

Vlna ptačí chřipky, která začala v jihovýchodní Asii, zasáhla Evropu. Evropská komise z důvodu vysoké nakažlivosti této nemoci zakázala s okamžitou platností dovoz veškerého živého ptactva z Turecka.

Po tom, co byly v Turecku v blízkosti Egejského a Marmarského moře objeveny případy zvířat nakažených ptačí chřipkou, se včera Evropská komise rozhodla zakázat dovoz živých ptáků a neupraveného peří z této země. Kromě Turecka se dostalo do podezření i Rumunsko, kde byli v Dunajské deltě nalezeni nemocní migrující ptáci. Existuje silné podezření, že jsou nakaženi právě ptačí chřipkou.

V současnosti probíhají laboratorní testy, které mají určit typ a patogenitu ptačí chřipky (zda se jedná o vysoce patogenický smrtelný typ H5N1 z Asie) objevené v Turecku a potvrdit, jestli jsou ptáci nalezení v Rumunsku nakažení touto nemocí. Výsledky obou testů budou známy do 12. října 2005. „Přijmeme jakékoli opatření, abychom zabránili viru zasáhnout Evropskou unii,“ řekl komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianou.

Některé státy se rozhodly nečekat na rozhodnutí EU a již dříve zakázaly dovoz masa a živých zvířat z Turecka a Rumunska, aby co nejvíce snížily riziko průniku ptačí chřipky na jejich území. Mezi tyto státy patří Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Ukrajina, Švýcarsko a Polsko.

Česká republika nakoupila antivirotika za 300 milionů korun. Podle hlavního hygienika Michala Víta by léky měly pomoci jedné třetině rizikových skupin, které se v ČR vyskytují.