Přístup na Internet se musí zajistit pro všechny, i pro znevýhodněné skupiny

Ženy používají informační a komunikační technologie častěji než muži. Starší lidé se snaží dohnat náskok mladých v přístupu k těmto technologiím. Nejméně jich využívají chudí lidé. Vyplývá to z průzkumu EU o dělících liniích v digitálním věku.

Zpráva „Elektronická inkluze znovu posouzena: místní dimenze informační společnosti“ („eInclusion revisited: The Local Dimension of the Information Society„) uzavírá, že rozdíly v užívání informačních a komunikačních technologií (ICT) zůstávají jak mezi členskými státy, regiony, městy a venkovskými oblastmi, tak v rámci socioekonomických kritérií, věku a pohlaví. V některých případech se tyto rozdíly zmenšují a mohou jednoho dne zcela zmizet, ale pro lidi s nižším příjmem a vzděláním nejsou vyhlídky příliš optimistické.

Co se přístupu na Internet týče, Lucembursko a Británie již dohnaly severské státy a Holanďany – úroveň přístupu je nad 50%. Nejhorších výsledků dosáhlo Portugalsko a Řecko – lepší výsledky než tyto dvě země mají i nové členské státy, ve kterých Internet využívá alespoň čtvrtina populace. Celkem v EU Internet využívá průměrně 41,4% (před rozšířením 43,5%).

Elektronická inkluze je navázána na řadu aktivit EU v sociálních a regionálních aspektech informační společnosti. Cílem iniciativy eEurope je vytvořit „informační společnost pro všechny“. Měly by být překonány sociální a geografické rozdíly, aby měl na Internet přístup každý a mohl tak být součástí digitální společnosti, zahrnující všechny obyvatele EU.