První oficiální akce českého předsednictví

Hans Gert Pöttering, Mirek Topolánek; zdroj: Vláda ČR.

Na dvoudenní návštěvu Prahy přijeli ve čtvrtek předsedové politických stran Evropského parlamentu v čele s jeho předsedou Hansem Gertem Pötteringem, společně jednali o spolupráci české vlády a Evropského parlamentu během nacházejícího českého předsednictví.

Předsedové politických uskupení v Evropském parlamentu (EP), kteří společně tvoří tzv. „Konferenci předsedů“, přijeli ve čtvrtek do Prahy, aby se zde sešli s českou vládou. Podobná setkání zástupců Evropského parlamentu s představiteli budoucí předsednické země se konají vždy krátce před tím, než daná země převezme půlroční řízení Evropské unie.

Zástupci Evropského parlamentu a české vlády hovořili v Praze v první řadě o tom, jakou legislativu bude Parlament projednávat během prvního pololetí roku 2009, kdy bude v čele Rady EU stát Česká republika. Ta na oplátku představitele parlamentních frakcí seznámila s prioritami českého předsednictví.

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra zdůraznil, že spolupráce s Evropským parlamentem je pro předsednickou zemi zcela zásadní.Vláda tak může do značné míry ovlivnit, kterou legislativu hodlá během předsednictví řešit a kterou nikoliv. Větší část evropské legislativy navíc Rada ministrů (které bude ČR předsedat) schvaluje společně s Evropským parlamentem. Bez vzájemné spolupráce se proto tyto instituce neobejdou.

Pražské setkání představitelů EP a české vlády je určitým vyvrcholením přípravných rozhovorů, která spolu obě strany vedly v uplynulých měsících, kdy docházelo k jednáním českých ministrů s představiteli klíčových výborů Evropského parlamentu, které jsou důležité z hlediska prosazování prioritních oblastí předsednictví.

Vondra na dnešní tiskové konferenci opětovně zdůraznil, že české předsednictví bude vzhledem k volbám do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 5.-7. června, spíše „moderativní“. Nebude to rozhodně doba na nějaké ukazování svalů, říká místopředseda vlády. Parlament totiž kvůli předvolební kampani, která bude probíhat přibližně od března, významně omezí přijímání legislativy.

Předseda Evropského parlamentu Hans Gert Pöttering si v Praze spolupráci s českým premiérem Mirkem Topolánkem i Alexandrem Vondrou pochvaloval. Vzájemné rozhovory označil za „velmi otevřené“.

Pöttering ovšem také vyjádřil přání Evropského parlamentu, aby Česká republika počátkem roku 2009 ratifikovala Lisabonskou smlouvu. Pro Evropský parlament by ratifikace byla dobrým signálem, uvedl jeho předseda. „Česká republika svým podpisem pod Lisabonskou smlouvou dala souhlas k ratifikaci. Věřím, že své slovo dodrží. Věřím, že jak poslanecká sněmovna, tak senát Lisabonskou smlouvu schválí“.