Průzkum: občané nejsou spokojeni s informováním médií o EU

Národní sdělovací prostředky věnují velmi málo prostoru evropským záležitostem a lidé nejsou dobře informováni o dění v Bruselu, říkají občané EU v průzkumu veřejného mínění.

Tato zjištění vyplývají z posledního průzkumu veřejného mínění Eurobarometru, které proběhlo mezi 22. zářím a 3. listopadem 2007. Průzkumu se průměrně zúčastnilo kolem tisíce obyvatel na jeden členský stát.

Výsledky ukazují, že 48% dotázaných se domnívá, že televize se dostatečně nezabývá problematikou EU. Naopak 39% si myslí, že pokrytí evropských záležitostí v televizi je dostatečné a 6% má pocit, že televizní stanice věnují EU příliš mnoho prostoru.

Ve srovnání s průzkumem Eurobarometru, který proběhl na jaře 2006, se nyní jedná o opačný trend. V roce 2006 polovina respondentů (50%) považovala informování televizí o EU za dostatečné a 35% uvedlo opak.

Co se týče poskytování informací o evropských otázkách v rozhlase, 46% dotázaných je označilo za nedostatečné. Více než jedna třetina respondentů (35%) je naopak spokojena s množstvím informací o EU v rádiu.

Málo informací o evropské problematice poskytují podle 36% dotázaných tištěná média. Naopak 45% považuje pokrytí událostí v Bruselu za dostatečné.

Pokud jde o Internet, většina respondentů nemá žádný názor na pokrytí evropských záležitostí na webu. Na tuto otázku neodpovědělo 47% dotázaných, zatímco 7% tak neučinilo v případě televize. Přestože průzkum ukázal, že znalost Internetu je nedostatečná, 30% respondentů považuje poskytování informací o EU na internetových stránkách za dostatečné, zatímco 19% se domnívá, že je jich málo.

Celkový postoj k pokrytí evropských záležitostí médii není příliš příznivý. Není překvapením, že převážná většina evropských občanů (78%) má tendenci říkat, že obyvatelé jejich zemí nejsou dobře informováni o evropských otázkách. Naopak pouze 18% dotázaných zastává opačný názor.

Účastníci šetření byli také tázáni, aby zhodnotili objektivitu médií při informování o EU. Jasná většina dotázaných zastává v tomto případě pozitivní názor. 53% respondentů považuje zpravodajství o EU poskytované televizními stanicemi za obecně regulérní a 51% zastává stejné stanovisko v případě rozhlasu a tisku. Pokud jde o Internet, pouze 33% dotázaných hodnotí kladně objektivitu poskytovaných informací. Toto nízké číslo je způsobeno malým počtem odpovědí na tuto otázku, protože 55% respondentů ji odmítlo zodpovědět.

Úroveň obecné důvěry v národní sdělovací prostředky zůstává relativně vysoký, ale stále více se začínají objevovat známky skepse. Rádiu důvěřuje nejvíce respondentů (60%), televizi pak 52%. Tisku nedůvěřuje 49% dotázaných a Internetu 35%.