Prostředky EU pro mladé bez práce: Státy zatím využily jen 70 milionů eur

zdroj: ShutterStock.com; autor: Africa Studio.

Regiony s vysokým počtem nezaměstnaných mladých lidí zvládly využít zatím jen nepatrné procento prostředků, které jim v rámci podpůrných programů nabízí Evropská komise. Brusel nicméně věří, že se situace zlepší poté, co unijní institucemi minulý týden prošel návrh na posílání vyšších záloh na projekty spadající do tzv. Iniciativy na podporu zaměstnanosti. Česká republika může peníze využít v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Evropské regiony potýkající se s vysokou nezaměstnaností mezi mladými lidmi do 25 let, kteří nemohou najít práci, nestudují a neúčastní se žádného rekvalifikačního programu (NEETs), mohou v rámci programu EU Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v prvních letech období 2014-2020 získat celkově až 6,4 miliard eur. V České republice se to týká Ústeckého a Karlovarského kraje.

Jak však nedávno EurActiv informoval, členské státy měly s rozběhnutím projektů na podporu mladých bez práce problémy. Redakce zjistila, že mezi dvacet členských států, které jsou do Iniciativy zapojeny, se od loňského roku podařilo zaslat zálohy na projekty pouze ve výši 69,5 miliard eur.

Instituce se proto již v únoru rozhodly, že balík peněz určený pro předfinancování v letošním roce ztrojnásobí. Členské státy tak budou moct tímto způsobem využít až miliardu eur. Minulý týden návrh prošel Radou EU, ještě dříve jej podpořil i Evropský parlament.

Podle Christiana Wiganda z tiskového oddělení Evropské komise Brusel věří, že toto opatření členským státům výrazně pomůže a přispěje k rychlejšímu čerpání prostředků.

Priorita číslo jedna

Míra nezaměstnanosti mezi mladou generací v EU se v současné době pohybuje kolem 23 %. V některých zemích, zejména na jihu Evropy, se však bez zaměstnání nachází téměř každý druhý mladý člověk.

„Stále jsme ještě daleko od momentu, kdy budeme moct oslavovat výsledky. Do té doby musí boj s nezaměstnaností mladých lidí zůstat naší prioritou číslo jedna,“ uvedla pro bruselský Parlamentní magazín europoslankyně Jutta Steinrucková (S&D).

„Evropa svůj úkol splnila, nyní je čas, aby začaly jednat členské státy. Měly by využít všechny dostupné zdroje, které tento program nabízí, a poskytnout mladým lidem příležitost. Nemůžeme si dovolit mrhat časem, když je budoucnost naší mládeže v ohrožení,“ dodal k tomu její kolega Brando Benifei (S&D).

„Je opravdu nutné, aby se členské státy zapojily. Vždycky tu bude diskuse, kdo nese zodpovědnost, zda Komise či členské země. Avšak na tomto příkladu je názorně vidět, že nástroje máme k dispozici, ale členským státům se je zatím nedaří implementovat,“ uvedla v nedávném rozhovoru česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE).

Informace k projektům v ČR:

Výzva k předkládání projektů „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“ bude Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlášena pravděpodobně na začátku června letošního roku. „Čerpání začne již v tomto roce tak, aby celková alokace určená region Severozápad (cca 799 milionů korun) by využita do roku 2018,“ řekl redakci Petr Kocián z MPSV.

Příjemce v této výzvě bude Úřad práce ČR, který bude moct uzavírat partnerství s kraji a jimi zřizovanými organizacemi.

Úřad práce ČR má pro region NUTS 2 Severozápad připraveny dva projekty, které se v souladu s Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých soustředí na mladé nezaměstnané. Jedná se o projekt „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ s plánovaným rozpočtem cca 615 milionů korun a projekt „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji“ s rozpočtem cca 184 milionů korun. Realizace obou projektů je připravována především prostřednictvím OP Zaměstnanost 2014-2020, který byl Evropskou komisí schválen v květnu.

V Karlovarském kraji se bude projekt soustředit na uchazeče a zájemce o zaměstnání ve věku 15-29 let. Měl by jim pomoct získat praxi a následně stabilní zaměstnání, případně rekvalifikaci. „Půjde o odborné praxe u zaměstnavatelů formou příspěvku na mzdy a příspěvku na mentora, tedy pracovníka, který zaučuje nového pracovníka, a dále o podporu návratu do vzdělávání u uchazečů ve spolupráci s vhodnými školami,“ vysvětlila redakci Veronika Dankanicsová z Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech.

S každým účastníkem by měl být na úvod proveden vstupní pohovor. „Účelem tohoto pohovoru bude profilace uchazeče, na základě níž bude zařazen do aktivity odpovídající jeho schopnostem a zájmům,“ dodala.

Autor: Lucie Bednárová