Přiřazování soudců v Polsku porušuje evropské právo, rozhodl Soudní dvůr EU

© EPA

Polský zákon umožňující ministru spravedlnosti bez jasných pravidel dočasně přiřazovat soudce k vyšším trestním soudům porušuje právo Evropské unie. K takovému závěru dnes dospěl Soudní dvůr EU, podle něhož polská praxe dostatečně nezaručuje nezávislost soudců na politické moci. Unijní soud již v posledních letech zpochybnil několik polských zákonů, které podle něj omezují nezávislost justice.

Na soudce v Lucemburku se obrátil varšavský soud s dotazem, zda je složení polských soudů v souladu s unijním právem poté, co k nim ministr bez udání důvodů delegoval soudce. Pode soudu EU by měl ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, své rozhodnutí vždy zdůvodnit. Rovněž by mělo být možné se proti němu odvolat.

„Požadavek nezávislosti soudů totiž vyžaduje, aby pravidla pro takovou delegaci poskytovala nezbytné záruky, aby se zabránilo jakémukoli riziku, že bude použita jako prostředek politické kontroly nad obsahem soudních rozhodnutí, zejména v trestní oblasti,“ zdůvodnil unijní soud své rozhodnutí.

Dnešní verdikt je součástí několikaletého sporu o nezávislost polské justice, který vedou s vládou ve Varšavě unijní instituce. Soud EU před měsícem zpochybnil přeřazování soudců kritických ke sporné polské justiční reformě k nižším soudům bez jejich souhlasu. Na konci října pak udělil Varšavě pokutu milion eur (25,2 milionu korun) denně za to, že neukončila činnost disciplinárního orgánu trestajícího soudce.

Polská vláda se dřívějším verdiktům unijního soudu podřídila jen zčásti a označuje je za zásahy do suverenity země. Polský ústavní soud navíc vyostřil spor s Bruselem svým říjnovým rozhodnutím zpochybňujícím nadřazenost práva EU.