Programu i prioritám českého předsednictví dominují tři „E“

Zdroj: České předsednictví.

V Praze na tiskové konferenci představil premiér Mirek Topolánek spolu s vicepremiérem pro Evropské záležitosti Alexandrem Vondrou finální podobu programu a priorit českého předsednictví. Kontroverzní heslo „Evropě to osladíme“ vystřídá úsloví „Sladíme Evropu, které lze rovněž vykládat dvěma způsoby.

Souvislosti

Finální podobu programu a priorit českého předsednictví schválila vláda na svém pondělním zasedání. Premiér Mirek Topolánek na včerejší tiskové konferenci zdůraznil, že na přípravě programu se kromě vlády podíleli čeští zákonodárci, europoslanci za ČR, samospráva, lidé z businessu i akademické sféry. Program je zasazen do rámce 18timěsíčního programu tří po sobě jdoucích předsednictví (Francie, ČR, Švédsko). Zároveň reaguje na aktuální vývoj v posledních šesti měsících. Odráží tedy světovou finanční krizi i novou realitu v mezinárodních vztazích po rusko-gruzínském konfliktu. 

Mirek Topolánek upozornil, že české předsednictví symbolicky rámuje několik významných výročí, které si Evropa v roce 2009 připomíná. V letošním roce uplyne pět let od velkého rozšíření, deset let od vzniku eura, dvacet let od pádu železné opony, třicet let od prvních voleb do Evropského parlamentu a šedesát let od vzniku NATO. Premiér dále připomněl motto předsednictví „Evropa bez bariér“.

Ekonomika

ČR se zasadí o implementaci Plánu obnovy, na němž se shodly hlavy členských států a vlád na prosincovém summitu. V jeho rámci budou mít členské státy k dispozici na boj s finanční a hospodářskou krizí 200 miliard eur. Zároveň bude kladen důraz na hluboké strukturální reformy a implementaci Lisabonské strategie.

Na neformální Evropské radě v březnu budou členské státy připravovat společnou pozici pro dubnový summit G20, který se uskuteční v Londýně. Zároveň se ČR zasadí o to, aby byly implementovány závěry washingtonského summitu zemí G20, který se proběhl v listopadu 2008.

Česko by v čele EU považovalo za úspěch, pokud by se podařilo znovuobnovit jednání na půdě WTO. V této souvislosti ČR bude chtít jednat se Spojenými státy.

Energetika

Česko chce klást důraz na energetickou bezpečnost, kterou považuje za nutný předpoklad nezávislosti a svobody. ČR chce realizovat kroky vedoucí k větší diverzifikaci přepravních cest, podporovat nové technologie a dobudovat vnitřní energetický trh.

Předsednictví se zapojí do mezinárodního vyjednávání dohody k ochraně klimatu po roce 2012 tj. do přípravy agendy pro kodaňský summit na konci letošního roku. V návaznosti na Radou schválený klimaticko-energetický balíček se ČR bude snažit připravit cestu k dosažení širokého mezinárodního konsensu o ochraně klimatu. ČR také bude usilovat o to, aby bylo možné čerpat finance z evropských fondů na stavbu nízkoenergetických budov. Zvláštní pozornost bude věnována stabilizaci vztahů se stávajícími zahraničními dodavateli energetických surovin především v kontextu současného rusko-ukrajinského sporu o ceny plynu.

V souvislosti se snahou o diverzifikaci přepravních cest energií ČR připravuje Southern Corridor Summit, jehož by se měly zúčastnit státy z okolí Kaspického moře. Tyto státy budou velmi důležitými strategickými partnery v souvislosti s plánovaným projektem plynovodu Nabucco.

Evropa a svět

Velký důraz bude kladen na tzv. Východní partnerství, které je pro EU stejně důležité jako iniciativa Unie pro středomoří. Podle premiéra Topolánka má v této oblasti ČR plnou podporu všech členských zemí. Praha bude hostit mimo jiné summit k Východnímu partnerství, kterého se kromě sedmadvacítky zúčastní Arménie, Azerbajdžán, Gruzie, Moldávie a Ukrajina. Účast Běloruska závisí na jeho vnitropolitickém vývoji.

Západní Balkán je další prioritní oblastí předsednictví. Česko by chtělo dosáhnout pokroku přístupových jednání především s Chorvatskem. Zvláštní pozornost bude též věnována vztahům EU – Izrael v souvislosti s nynější krizovou situací v pásmu Gazy. V oblasti transatlantické spolupráce bude Česko usilovat o rozšíření spolupráce do dalších sfér.

Stanoviska

Premiér Mirek Topolánek na včerejší tiskové konferenci prohlásil: „Naše předsednictví je prvním předsednictvím visegrádské čtyřky. Já pevně věřím, že bude úspěšné.“

Vicepremiér Alexandr Vondra již dříve řekl, že předsednictví je velmi důležité a není radno jej podceňovat. „Zodpovědnost na našich bedrech je velká,“ řekl Vondra u příležitosti odhalení loga pro české předsednictví (EA 13/11/2008).