Při nakupování přes internet je třeba chránit spotřebitele, ale nedusit podnikatele

nakupování přes internet

© Shutterstock / Andrey Popov

Rozdílné obchodní podmínky a přemrštěné ceny za dopravu balíků jsou jen příkladem překážek, které Evropany odrazují od přeshraničního nakupování přes internet. Podle expertů je navíc třeba nejen chránit spotřebitele, ale také neklást zbytečné překážky malým a středním podnikům.

Nakupování přes internet je v Evropě stále oblíbenější. Výjimkou není ani Česká republika, která v počtu malých a středních podniků prodávajících online patří na samou špičku EU. Mezi jednotlivými zeměmi Unie však přes veškeré snahy o vybudování jednotného trhu existují závažné bariéry, které rozvoj přeshraničního online obchodu brzdí.

Jak uvádí letošní Index DESI, 23 % českých malých a středních podniků prodává své zboží online, do ostatních zemí EU je to ale jen 12 %, a evropský průměr je v oblasti přeshraničního obchodování dokonce pouhých 8 %.

„12 % je stále relativně malé číslo a je otázkou, jestli je to proto, že jsou tyto podniky součástí velkých řetězců, anebo proto, že jsou bariéry často tak složité,“ uvedl na pondělní mezinárodní konferenci „Jak odstranit bariéry v elektronickém obchodování a online službách v EU?“ státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza.

Bude doprava po EU levnější?

Mezi základní stavební kameny posílení online obchodu v EU podle Prouzy patří například větší dohled na ochranu zájmů spotřebitele, odstranění neoprávněného zeměpisného blokování nebo boj s nekalými obchodními praktikami.

Velkou překážkou pro rozvoj eCommerce v Evropě je podle účastníků pondělní debaty také častý problém přemrštěných cen za přeshraniční dovoz zboží. Právě to Evropany od nákupu z jiné země často odrazuje a zboží raději koupí doma. S tímto problémem chce zatočit květnový návrh Evropské komise, který má zatlačit na dopravce, aby ceny snížili.

Svoboda (APEK): Ocenili bychom, kdyby byla legislativa co nejvíce harmonizovaná, ale také jednoduchá.

„Nenavrhujeme regulaci cen, ale víc transparentnosti, lepší přístup a posílení důvěryhodnosti toho, co poštovní služby dělají,“ vysvětlila záměr Komise zástupkyně vedoucího kabinetu místopředsedy Evropské komise Andruse Ansipa Kamila Klocová.

Podle komisního návrhu by poskytovatelé přeshraničních zásilkových služeb měli zveřejňovat své ceny, čímž má dojít k růstu vzájemné konkurence a následně ke snížení cen.

Myslet i na e-shopy

Jak během úvodního vystoupení na konferenci uvedl Anthony Miller z britského ministerstva pro podnikání, energetiku a průmyslové strategie, rozvoj online obchodu se neobejde bez správně nastaveného vztahu mezi ochranou spotřebitele a zájmy byznysu.

Z jednotně nastavených pravidel pro online obchodování totiž nebudou těžit jen samotní zákazníci, kteří tak nebudou muset studovat cizojazyčné obchodní podmínky platné v ostatních členských zemích EU, platit zbytečně vysoké ceny za dopravu a obávat se zdlouhavého procesu v případě, že bude zboží vadné.

„Ocenili bychom, kdyby byla legislativa co nejvíce harmonizovaná, ale také jednoduchá,“ řekl během svého vystoupení Martin Svoboda, projektový manažer Asociace pro elektronickou komerci, která zastupuje české e-shopy. Oblast eCommerce se totiž stále vyvíjí a za pár let by prý nová legislativa mohla být už zastaralá, proto by měla být co možná nejjednodušší.

Zelený (dTest): Ochrana spotřebitele je už dnes na vysoké úrovni, problém ale je, že o ní zákazníci často vůbec nevědí.

Harmonizace podmínek by podle Svobody usnadnila život především malým a středním podnikům, pro které je přizpůsobení se jednotlivým evropským trhům nejnáročnější.

Cesta by podle něj mohla vést také jednodušším výběrem DPH pro obchod se zbožím, který Komise naplánovala už ve Strategii pro jednotný digitální trh. Konkrétní návrh výběru daně z přidané hodnoty v oblasti eCommerce má Komise vydat koncem listopadu.

Chránit spotřebitele, ale s mírou

Na zájmy e-shopů se má při posilování eCommerce pamatovat také podle vedoucího právního oddělení společnosti dTest a předsedy Spotřebitelského poradního výboru při ministerstvu průmyslu Lukáše Zeleného. Aby totiž spotřebitelé mohli využívat možnost nákupu online, musí být motivováni i samotní online prodejci, a ochrana spotřebitele se proto nemá „přemršťovat“.

Jak také tvrdí Zelený, ochrana spotřebitele je už dnes na vysoké úrovni, problém ale je, že o ní zákazníci často vůbec nevědí. V EU například funguje Evropské spotřebitelské centrum, které nabízí bezplatnou pomoc při sporech s podnikateli z jiných zemí Unie. „Kolik lidí o něm však slyšelo?“, položil během konference řečnickou otázku Zelený, podle kterého je také zapotřebí zvýšit informovanost mezi českými občany.

Článek vznikl u příležitosti mezinárodní konference „Jak odstranit bariéry v elektronickém obchodování a online službách v EU?“, kterou EurActiv pořádal 10. října 2016 ve spolupráci se státním tajemníkem pro evropské záležitosti a koordinátorem digitální agendy Tomášem Prouzou.