Topolánek v EP: Naším mottem je Evropa bez bariér i Evropa pravidel

Zdroj: České předsednictví.

Předseda Evropské rady a premiér ČR Mirek Topolánek včera představil v Evropském parlamentu priority českého předsednictví. Debata s europoslanci se také dotkla rusko-ukrajinského sporu o dodávky zemního plynu, situace v Gaze, ekonomické krize a Lisabonské smlouvy.

V úvodním slově předseda EP Hans-Gert Pöttering zdůraznil, že Česká republika má během předsednictví plnou podporu Evropského parlamentu.

Premiér Mirek Topolánek vystoupil na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku a ve svém projevu představil priority českého předsednictví. Premiér řekl, že není snadné přebírat předsednictví po Francii, jejíž předsednictví lze považovat za jedno z nejúspěšnějších. Dále zdůraznil, že v čele EU nechce hájit české postoje, ale zájmy celé Unie.

Priority českého předsednictví lze shrnout do tří hlavních oblastí – Ekonomika, Energetika a Evropa a svět. V ekonomické oblasti bude české předsednictví klást důraz na implementaci závěrů listopadového summitu G20 a dále na zakotvení Evropského plánu hospodářské obnovy do rámce Lisabonské strategie. V souvislosti s nynější krizí ohledně dodávek zemního plynu do Evropy zapříčiněnou rusko-ukrajinským sporem bude české předsednictví usilovat o zajištění bezpečných dodávek energetických surovin a diverzifikaci dodavatelů i tranzitních cest. Zároveň ČR v čele EU zváží možnost rozvoje bezpečné jaderné energetiky. Oblast energetiky bude pro ČR během předsednictví neoddělitelně spjata s ochranou životního prostředí. ČR bude usilovat o aktivní přístup EU k oblasti vnějších vztahů v souvislosti se současnou vyhrocenou situací na Blízkém východě. Premiér Topolánek zdůraznil nutnost koordinovat kroky s důležitými mezinárodními i regionálními partnery. Po skončení debaty s europoslanci pak premiér na tiskové konferenci vyjádřil přesvědčení, že pro trvalé řešení konfliktu na Blízkém východě je nezbytné ustavit palestinský stát se silnou administrativou, který by byl současně ekonomicky stabilní.

Premiér Mirek Topolánek ve svém vystoupení dále obhajoval českého prezidenta Václava Klause a vyjádřil svůj respekt k jeho osobě, když řekl: „Václav Klaus je ikonou 90. let české transformace. Díky němu jsme úspěšní a překonali jsme těch prvních deset let ve zdraví.“

V debatě došlo i na Lisabonskou smlouvu, když europoslankyně Jana Bobošíková vyzvala premiéra Topolánka, aby přiznal, že Lisabonská smlouva je mrtvá. Naopak europoslanec Graham Watson vyzval ČR, aby smlouvu ratifikovala.  Mirek Topolánek odpověděl, že smlouva sice není dokonalá, ale bude pro ni v parlamentu hlasovat. Premiér s nadsázkou řekl: „(Lisabonská) smlouva je v podstatě průměrná. Je o něco horší, než (smlouva z) Nice a o něco lepší než smlouva příští.“ Ratifikační proces Lisabonské smlouvy úplně dokončilo 23 členských států.