PŘEHLED: Co obsahuje nový balíček pro čistou energii

balíček pro čistou energii

Komise představuje balíček pro čistou energii © European Union, 2016

Komise dnes v Bruselu zveřejnila rozsáhlý balíček legislativních i nelegislativních návrhů, které mají proměnit evropskou energetiku. EurActiv přináší stručný přehled o tom, co Komise plánuje.

Evropská komise dnes po poledni zveřejnila své představy o tom, jak zajistit „čistou energii pro všechny Evropany“. Připravila kvůli tomu „megabalíček“ legislativních i nelegislativních dokumentů, podle kterých se má řídit vytváření evropské energetické unie.

Soubor návrhů má zajistit lepší fungování trhu s elektřinou, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetice, větší energetické úspory a postupné utlumování výroby elektřiny z uhlí.

Materiály se budou v příštích měsících zabývat členské státy v Radě EU a poslanci Evropského parlamentu, které musí návrhy Komise schválit. Díky článku EurActivu si můžete udělat stručný přehled o tom, co balíček pro čistou energii obsahuje.

Podívejte se také na legislativu z minulých měsíců, která se už v EU projednává >>>>

Spotřebitelé v centru dění

Podle místopředsedy Evropské komise zodpovědného za energetickou unii Maroše Šefčoviče je balíček průlomový díky posílení role spotřebitele na trhu s energií. Komise chce, aby měli spotřebitelé v celé EU lepší možnosti výběru dodávek, přístup k nástrojům pro srovnání cen energií a možnost vyrábět a prodávat vlastní elektřinu. Balíček také obsahuje opatření, která mají chránit nejzranitelnější spotřebitele. Jestliže mají spotřebitelé z energetiky v EU těžit, bude se muset Unie vypořádat s rostoucími koncovými cenami energie. Například v elektroenergetice sice cena silové elektřiny v poslední době poklesla na nejnižší úroveň za dobu 12 let, ale koncová cena od roku 2008 roste asi o 3 % ročně.

Energetická účinnost na prvním místě

Komise se v balíčku znovu hlásí ke svému heslu, podle kterého je nejlepší energie ta, kterou není potřeba vyrobit. Představila mimo jiné cíl pro energetickou účinnost do roku 2030, který je ambicióznější než stanovila původní dohoda členských zemí. Komise to obhajuje většími ekonomickými přínosy, které vyšší úspory přinesou (EurActiv se revizi směrnice o energetické účinnosti věnoval včera). Velký důraz klade Komise na šetření energie v budovách. Kvalitou budov, které mají být v budoucnu nejen energeticky efektivnější, ale také inteligentnější, se zabývá nová směrnice o energetické náročnosti budov. Kromě toho přináší balíček pro čistou energii nové požadavky na ekodesign některých spotřebičů a výrobků.

Fungování trhu s elektřinou

Velkou pozornost mezi hráči v energetice budí nová pravidla pro fungování trhu s elektřinou, která mají vytvořit rovnější podmínky pro různé druhy zdrojů, umožnit flexibilnější obchodování s elektřinou, zvýšit objemy přeshraničního obchodu s elektřinou nebo zajistit prostor pro spotřebitele, kteří mohou upravováním své spotřeby pomáhat s rovnováhou v energetickém systému. Lépe by spolu měli spolupracovat provozovatelé přenosových soustav jednotlivých členských zemí, Komise ale také počítá s posílením role evropského regulátora. Součástí balíčku je i výsledek sektorového šetření týkající se takzvaných kapacitních mechanismů, podle kterých by měly členské země lépe zvažovat, zda takové mechanismy zavádět. V jednom z čerstvých legislativních návrhů Komise žádá, aby na platby za udržování kapacity neměly nárok elektrárny překračující limit 550 gramů oxidu uhličitého na vyrobenou kilowatthodinu, což znamená, že by se jich nemohly účastnit uhelné a starší plynové zdroje.

Obnovitelné zdroje

Další, z cílů, které si má EU podle Komise klást, je dosáhnout světového prvenství v obnovitelných zdrojích. OZE by se také měly více zapojit do fungování trhů, takže do budoucna se má upravit jejich podpora a větší instalace mají například ztratit prioritní přístup do sítě. Součástí balíčku je také cíl pro podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, který má za celou EU v roce 2030 dosáhnout 27 %. Pro jednotlivé země ale není cíl závazný, podobně jako je tomu u cíle pro energetickou účinnost. I proto Komise představila tzv. systém governance, tedy pravidla pro řízení energetické unie. Podle nich mají členské státy už příští rok připravit národní plány, podle kterých chtějí v budoucnu zvyšovat podíl OZE a šetřit energií a plnit také další dílčí cíle, které energetická unie stanoví.