Předražené zásilky ze zahraničí skončí. Čeká je přísnější kontrola

© Shutterstock/ Narong Jongsirikul

Online nákupy ze zahraničí budou snazší. Ceny za dodání zboží mají být spravedlivé, spotřebitelé si budou moci lépe vybrat, od jaké poštovní či doručovací firmy chtějí zásilku dodat. Pomůže jim celounijní web. Dohled nad doručovatelskými společnostmi bude důkladnější díky posílení role národních regulačních orgánů. Získají tím i prodejci.

Přestože spotřebitelé v EU čím dál častěji nakupují na internetu, 87 % tak činí u obchodníků ze své země. Ze zahraničí tolik nenakupují, aby se vyhnuli vyšším cenám a komplikacím s přeshraničním dodáním či vrácením. Online zboží, které pochází z jiného státu, nakoupila podle loňských dat Eurostatu třetina spotřebitelů.

Mezi příčinami rozdílných nákladů, které mohou dosahovat až pětinásobku běžné ceny, ale často není ani vzdálenost či výše mezd.

Zákazníci i podniky si také stěžují na chybějící či nedostatečné informace o zásilkových službách.

Více informací, nižší ceny

Doručování poštovních balíků ze zahraničí by proto mělo fungovat lépe a potenciálně i levněji. Zaručit by to mohla nová evropská pravidla, která budou formálně schválena do poloviny roku. Začnou platit v roce 2019.

Díky nim by se měl zvýšit objem nákupů na internetu napříč EU a měla by se také posílit důvěra spotřebitelů i firem v přeshraniční elektronický obchod v rámci jednotného (digitálního) trhu.

„Hlavním přínosem nařízení by měla být vyšší informovanost o cenách nabízených jednotlivými poskytovateli,“ zhodnotil očekávané nařízení Kryštof Čeřovský z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Telička: Díky tomu, že si zákazník bude moci jednotlivé služby jednoduše porovnat, se zvýší konkurenční tlak, který může vést ke snižování cen.

Bude vytvořena speciální webová stránka, na níž budou uveřejňovány základní údaje o poskytovatelích poštovních služeb. Spotřebitelé tak získají lepší přehled o tom, jaké ceny si účtují jednotlivé podniky, které poskytují poštovní, přepravní, zasílatelské i kurýrní služby. Budou si tak moci lépe vybrat, co je pro ně nejvýhodnější a cenově nejdostupnější.

Opatření se má vztahovat na balíky do 31,5 kilo, s minimální velikostí 20 milimetrů.

Ceny by se díky tomu mohly potenciálně snižovat. Přímý a okamžitý dopad však podle českého europoslance Pavla Teličky, který se daným nařízením zabýval, nelze očekávat.

„Nejedná se o nařízení, které by přinášelo nějaké cenové stropy. Díky tomu, že se ztransparentní trh, a zákazník si tak bude moci jednotlivé služby jednoduše porovnat, se ale zvýší konkurenční tlak, který může vést právě ke snižování cen,“ vysvětlil EurActivu Telička.

Evropská komise předpokládá, že transparentnější nabídka cenově dostupných dodavatelských společností pomůže evropským spotřebitelům ušetřit 11,7 miliard eur ročně.

Větší kontrola zásilkových služeb

Levnější přeprava však bude „za cenu“ posílené kontroly národních orgánů.

Firmy poskytující poštovní služby budou muset každý rok podávat několik informací vnitrostátním regulačním orgánům, které je budou hodnotit z hlediska skutečné finanční přiměřenosti a dostupnosti či vlivu na samotné spotřebitele nebo malé a střední podnikatele.

Mezi požadovanými údaji od poskytovatelů poštovních služeb bude kromě identifikačního jména a adresy firmy také například roční objem přepravených zásilek, roční obrat, veřejně dostupný ceník, počet zaměstnanců nebo informace o případných subdodavatelích podílejících se na poskytování služby.

V některých členských státech je toto opatření již běžnou praxí, v jiných ale prozatím chybí, což brání účinně předcházet zneužívání dominantního postavení na trhu s dodáváním balíků.

Kromě toho bude muset každý obchodník poskytovat informace o možnostech přeshraničního dodávání a o jeho cenách. Poskytovatelé zásilkových služeb by měli rovněž začít zpřístupňovat informace o možnostech doručování i o možnostech a postupech řešení stížností.

Jaké jsou problémy při nákupech na internetu? Jourová připravila nová pravidla online obchodu. Více ˃˃˃˃

V Česku plní roli nezávislého regulátora v oblasti poštovních služeb Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Novým nařízením se pro ČTÚ rozšíří okruh subjektů s povinností předávat informace a rozsah údajů, které bude podle nařízení shromažďovat.

ČTÚ bude nově posuzovat ceny za služby přeshraničního dodávání balíků, zda nejsou bezdůvodně vysoké. Posudky národních orgánů by měla Evropská komise rovněž zveřejňovat na internetové platformě.

Díky tomu by měly být ceny za poskytování poštovních a doručovacích služeb srovnány podle objektivních kritérií.

„Posílení přehledu nad trhem zásilkových služeb bude prospěšné jak pro hospodářskou soutěž, tak i pro podniky působící v tomto odvětví,“ myslí si europoslanec Telička.

Telička: Posílení přehledu nad trhem s přeshraničním doručováním balíků bude prospěšné jak pro hospodářskou soutěž, tak pro podniky působící v tomto odvětví.

Čeští spotřebitelé si dnes mohou vybírat z široké škály zasílatelských služeb. Podle dat celoevropské asociace PostEurop, která zastupuje evropské veřejné poskytovatele poštovních služeb včetně České pošty, působí v Česku nejvíce vnitrostátních poštovních dodavatelů (20) a druhý největší počet přeshraničních poštovních společností (14) v porovnání s jinými členskými státy.

Poštovní a doručovací firmy většinu údajů, které budou muset poskytovat, sledují již dnes, a proto se nového nařízení, a s tím spojené přílišné administrativní zátěže, neobávají. Například přepravní společnost PPL za rok 2017 evidovala 28 500 000 přepravených zásilek, z čehož přibližně 10 procent bylo přeshraničních, sdělila redakci.

Povinnost poskytovat informace o cenách a dodávkách se nebude vztahovat na malé podniky, které zároveň nepůsobí ve více státech, aby se předešlo nadměrné administrativní zátěži. V případě komplikací či důvodného podezření z porušování pravidel však mohou vnitrostátní regulátoři i od těchto podniků vyžadovat dodatečné informace.

Větší kontrola online obchodů

Evropské normy usnadní nejen dodání, ale posílí také ochranu spotřebitelů a bezpečnost nakupování na internetu. Další nařízení k posílení spolupráce mezi národními kontrolními orgány má totiž přispět k předcházení podvodům při online nakupování.

„Nová pravidla posílí a zlepší spolupráci všech aktérů v oblasti ochrany spotřebitelských práv tak, aby mohly snáze monitorovat jejich dodržování a reagovat na přeshraniční porušování předpisů,“ řekla k novým opatřením zpravodajka návrhu a česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

„Vnitrostátní orgány, Komise a spotřebitelské organizace spolu vytvoří účinný mechanismus boje proti nepoctivým obchodníkům v online prostředí i mimo něj a posílí práva spotřebitelů na jednotném trhu,“ vysvětlila europoslankyně.

Sehnalová: V České republice máme celkem 17 dozorových orgánů, které jsou zodpovědné za vymáhání spotřebitelských práv, což je evropský unikát. V některých státech je za vymáhání pravidel zodpovědný jeden jediný úřad.

„Nařízení o spolupráci národních orgánů v oblasti ochrany spotřebitele je určeno všem příslušným dozorovým orgánům členských států EU, které jsou zodpovědné za vymáhání spotřebitelských práv,“ upřesnila Sehnalová.

V České republice jich dnes působí 17, což je podle europoslankyně evropský unikát, protože v některých členských státech je za vymáhání zodpovědný jen jeden úřad. Nová pravidla se dotknou například České obchodní inspekce nebo Českého telekomunikačního úřadu.