Pravidla pro bezplatné přidělování emisních povolenek budou přísnější

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: dan

Po roce 2020 se zkrátí seznam průmyslových odvětví, která budou dostávat bezplatné emisní povolenky. Sníží se i množství povolenek a Evropská komise bude pozorněji sledovat, jestli se přidělují těm správným podnikům. Ochranu před dopady evropské klimatické politiky by měla mít jen nejnáročnější odvětví. Přednost navíc mají mít podniky, které zvyšují svou účinnost.

Energeticky náročná odvětví budou i nadále dostávat bezplatné emisní povolenky. Tato forma ochrany dopady evropské klimatické politiky má pokračovat i po roce 2020. Nárok na ně ovšem bude mít méně podniků než dosud.

Evropská komise to plánuje ve svém nejnovějším návrhu k fungování unijního trhu s emisemi CO2 (EU ETS), který zahrnuje výrobce elektřiny, teplárny a průmyslové podniky.

Dokument Komise představila včera v rámci takzvaného letního balíčku k energetické unii. Návrh teď budou projednávat europoslanci a členské země.   

K volnému přídělu pro podniky bude napříště možné použít méně povolenek. Během období od roku 2021 do roku 2030 to bude přibližně 6,3 miliardy povolenek (v hodnotě přibližně 160 miliard eur), z nichž každá odpovídá jedné tuně CO2.

V současném sedmiletém období 2013–2020 je přitom pro ohrožené firmy k dispozici 6,6 miliard povolenek.  

Seznam ohrožených

Výrazně se také zkrátí seznam odvětví, na která se bude ochrana vztahovat. V současné době na ni má nárok téměř 180 sektorů, u kterých se předpokládá, že by kvůli vyšším nákladům mohly odcházet mimo EU.

V příštím desetiletí by to mělo být jen přibližně 50 nejohroženějších odvětví. Patřit by mezi ně měly takové sektory jako výroba oceli, hliníku, chemických látek, papíru, hnojiv, vápna nebo skla, tedy odvětví s vysokou energetickou a emisní náročností.

Výhodu ovšem budou mít podniky, které zvyšují svou účinnost. Kritéria, podle kterých se bude jejich výkon posuzovat, se mají v novém období také upravit. V úvahu se mají brát nové údaje o výrobě a reflektovat se má nový pokrok v technologiích.

Stále méně povolenek

Po roce 2020 se také zvýší tempo, kterým se část povolenek každoročně automaticky odebírá z trhu. To podniky a výrobce energie nutí k dalšímu snižování emisí.

V současném období je roční snižování nastaveno na 1,74 % z celkového počtu povolenek. Podle nových pravidel by to měly být 2,2 %.

Z trhu tak během deseti let zmizí dalších 556 milionů povolenek. To odpovídá množství emisí, které za jeden rok vyprodukuje Velká Británie, spočítala Komise.   

Rychlejší snižování počtu povolenek má Unii pomoci splnit její vlastní klimatický závazek, na kterém se členské země shodly v říjnu minulého roku. Emise CO2 by se v EU měly do roku 2030 snížit nejméně o 40 %.

Od odvětví spadajících pod EU ETS se však očekává snížení emisí o 43 % oproti roku 2005.

Výnosy pro stát

Celkově se má během období 2021 až 2030 zpřístupnit 15,5 miliard povolenek v hodnotě asi 387,5 miliard eur, předpokládá Komise. Počítá přitom s cenou 25 eur na povolenku.

Zmíněné 6,3 miliardy povolenek k bezplatné alokaci tak představují asi 43 % celkového počtu. Zbylých 57 % mají členské země prodávat v aukcích.  

Z výnosů mohou země kompenzovat podniky s vysokou spotřebou elektřiny, na které cena uhlíku doléhá také v podobě vysoké ceny za energii. Týká se to například výroby hliníku.

Zároveň by ale měly prostředky z povolenek směřovat na klimatickou politiku ve třetích zemích, například rozvojových. EU ale nemá mechanismus, jak po členských státech něco takového vymáhat.  

Autor: Adéla Denková s využitím EurActiv.com