Pracovat je normální. EU pomáhá mladým k zaměstnání, snažit se ale musí státy, míní europoslankyně

zaměstnanost mladých

@ Shutterstock.com

Evropský parlament minulý týden probíral Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, díky které už na přímou podporu dosáhlo více než 1,6 milionu mladých lidí z EU.

Přestože se nezaměstnanost mladých lidí v Evropě od svého vrcholu během finanční a hospodářské krize v roce 2012 snížila, zůstává stále vysoká. A navíc vykazuje značné rozdíly mezi jednotlivými regiony EU.

Evropští poslanci proto minulý týden ve Štrasburku opět projednávali možnosti, jak mladým Evropanům do 24 let věku zajistit lepší uplatnění na pracovním trhu.

Takzvaná Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí funguje od roku 2013.

„Schémata Záruky pro mladé využilo už 16 milionů mladých lidí bez zaměstnání, kteří zároveň nestudují ani se neúčastní profesní přípravy. Iniciativa pro podporu zaměstnanosti mladých pak poskytla přímou podporu už více než 1,6 milionu mladých lidí v EU,“ řekla lidovecká europoslankyně Romana Tomcová ze Slovinska pro server EurActiv.com.

Iniciativa pro podporu zaměstnanosti mladých pak poskytla přímou podporu už více než 1,6 milionu mladých lidí v EU, říká europoslankyně Tomcová.

Dosažené výsledky v jednotlivých členských státech se podle ní liší a stále je co zlepšovat. „Měli bychom mít na paměti, že co se týče úsilí jednotlivých členských států, měli bychom se ptát sami sebe, jak ambiciózní v implementaci Iniciativy na podporu zaměstnanosti pro mladé jednotlivé státy jsou,“ dodala s tím, že například Finsko bylo na rozdíl od jižních států úspěšné.

EU skrze zmíněnou iniciativu vyčlenila už 8,8 miliardy eur pro období 2014 až 2020. Pomáhá přitom nejen zajišťovat pracovní místa, ale cílí i na stáže, další vzdělávání a učňovské poměry.

Pracovat je normální

Brusel se přitom soustřeďuje zejména na regiony, kde je nezaměstnanost mladých lidí nejvyšší, tedy přesahující hranici 25 procent. Česká republika obecně patří mezi úspěšnější státy s nízkou nezaměstnaností mladých.

„Od svého vrcholu s 24 procenty v roce 2013 nezaměstnanost mladých v evropské osmadvacítce stabilně klesá, v roce 2017 spadla pod 17 procent. Existuje však jen několik členských států – Rakousko, Česká republika, Nizozemsko, Malta, Maďarsko a Německo -, kde nezaměstnanost mladých nepřesahuje 11 procent,“ uvedl minulý týden ve své zprávě Evropský parlament (EP).

Od svého vrcholu s 24 procenty v roce 2013 nezaměstnanost mladých v evropské osmadvacítce stabilně klesá, vysvětluje europoslankyně Dlabajová.

„Pracovat je normální. To je můj vzkaz absolventům škol, kterým je iniciativa určena,“ upozornila minulý týden ve Štrasburku česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE). Ta se podílela na hodnotící zprávě o úspěšnosti či neúspěšnosti programu, kterou europoslanci minulý čtvrtek přijali.

„Přestože programy financované z této iniciativy nenahrazují pracovní úvazky, jsou důležitým nástrojem, který napomáhá začleňování mladých na pracovní trh,“ myslí si Dlabajová, která je mimo jiné i členkou parlamentního výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stínovou zpravodajkou zmíněné iniciativy.

Poslankyně Dlabajová však zároveň dodává, že unijní programy pro zaměstnanost mladých jsou pouze doplňujícím opatřením a velká část zodpovědnosti zůstává na jednotlivých státech.

Snažit se musí hlavně státy

Členské státy by podle ní měly využít nejen možností iniciativy, ale také samy investovat do podpory pracovní mobility. „Její potenciál zůstává stále nevyužit. Pracovní sílu EU tvoří asi 243 milionů osob, ale jen 8,5 milionu z nich pracuje v rámci Evropy v zahraničí. Přitom mladí lidé jsou ti, kteří mají největší ochotu se za prací stěhovat,“ řekla Dlabajová v EP.

Problém vidím v tom, že se naše firmy nemohou opřít o fungující systém vzdělávání, který by vybavil mladé absolventy dovednostmi odpovídajícími potřebám trhu práce, tvrdí Dlabajová.

Poslankyně zároveň upozorňuje, že jednou z hlavních příčin nezaměstnanosti mladých lidí jsou chybějící dovednosti, po kterých je na pracovním trhu poptávka. Unijní státy by podle ní také mohly lépe propojovat úspěšné firmy a vzdělávací instituce s mladými lidmi.

Jak vyřešit nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nedostatečnými schopnostmi nezaměstnaných? Pomůže Nová agenda dovedností >>>>

„Problém vidím v tom, že se naše firmy nemohou opřít o fungující systém vzdělávání, který by vybavil mladé absolventy dovednostmi odpovídajícími potřebám trhu práce,“ tvrdí Dlabajová.

Zpráva EP z minulého týdne přitom dokládá, že právě mladí lidé patří při hledání práce k rizikové skupině. „Mladí pracovníci jsou vystaveni vyššímu riziku, že se ocitnou v situaci nejistého zaměstnání. Pravděpodobnost zaměstnání s více nevýhodami je dvakrát vyšší pro pracovníky mladší 25 let než pro pracovníky ve věku 50 a více let,“ uvádí zpráva.

Článek vznikl v rámci projektu „Evropa v souvislostech“, který společně realizují EurActiv.cz a vydavatelství Economia.