Posílí zákaz mentolek a slimek nelegální obchod s tabákem?

Pašované cigarety; zdroj: Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropská komise navrhuje zakázat cigarety s příchutí a „slimky“, které jsou podle ní atraktivní pro mládež. Odpůrci návrhu upozorňují na možný nárůst nelegálního obchodu. Část lidí, kteří tyto cigarety kouří, by si je prý totiž mohla začít kupovat na černém trhu, ukazuje i studie výzkumného centra Transcrime. Komise na druhé straně navrhuje opatření, která mají EU v boji proti nelegálnímu obchodu posílit.

Zákaz mentolových cigaret a slimek na trhu s tabákem pravděpodobně vytvoří nový prostor pro kriminální činnost. Tvrdí to studie, kterou vydalo Transcrime – společné výzkumné centrum Katolické univerzity Svatého Srdce v Miláně a univerzity v Tridentu, jež se zabývá výzkumem nadnárodního zločinu.

Nárůst nelegálního obchodování s tabákovými výrobky a další kriminální činnosti by bylo možné očekávat zejména v zemích EU, kde se tyto výrobky těší velké oblibě, dodává zpráva, jejíž vznik finančně podpořila společnost Philip Morris International. Část kuřáků, kteří slimky a mentolky kouří, by je prý totiž pravděpodobně začala nakupovat na nelegálním trhu.

Zákaz cigaret s charakteristickými příchutěmi, tedy i tou mentolovou, a slim cigaret patří mezi hlavní body návrhu na revizi tabákové směrnice, kterou v současné době projednává Evropský parlament a členské země EU (EurActiv 11.7.2013). Evropská komise je totiž přesvědčena, že díky těmto opatřením bude kouření méně atraktivní pro mládež.

Možný nárůst nelegálního obchodování přitom budí obavy v některých členských státech, včetně České republiky, i mezi některými europoslanci. „Neuváženými regulacemi bychom mohli otevřít velký prostor pro kriminální činnost, ať je to již nelegální výroba, černý trh či pašování,“ řekl EurActivu v minulosti například český zástupce v Parlamentu Milan Cabrnoch (ECR).

Plenární zasedání Evropského parlamentu má o návrhu směrnice hlasovat již příští týden. Do dneška (2. října) měli europoslanci možnost posílat k návrhu směrnice své pozměňovací návrhy.

Nárůst nelegálního obchodu

V současné době nejsou k dispozici přesná data, která by zachycovala, jaký dopad může mít zákaz mentolek a slimek na nelegální obchod. Transcrime proto vychází z podobných studií, které se zabývaly možnými následky zákazu slim cigaret v Rumunsku a zákazu mentolových cigaret v Polsku a Finsku.

Na základě odhadů pak studie přichází se závěrem, že zákaz cigaret s mentolovou příchutí by mohl zvýšit podíl nelegálního obchodu na trhu s tabákovými výrobky o 2,9 % až 5,1 %. U zákazu slim cigaret by se prý jednalo o nárůst ve výši 11,2 % až 17 %. Celkově by tak prý mohlo nelegální obchodování posílit o 14 % až 22,1 %.

Zisky pachatelů by tak prý mohly vzrůst o 0,4 až 1,3 miliard eur ročně, tvrdí Transcrime. Členské státy EU by pak naopak ztratily ročně jednu až dvě miliardy na daních.

Nejvíc by byly nárůstem nelegálního obchodování postiženy státy střední a východní Evropy, ukazuje studie. Potenciálně nejvyšší nárůst černého trhu s tabákem by prý mohlo očekávat Polsko (63,4 %). V případě České republiky odhaduje Transcrime nárůst ve výši 19,6 %. Podle odborníků přitom nárůst nelegálního obchodu nezávisí pouze na tom, jaké oblibě se mentolky nebo slimky v dané zemi těší, ale také na důslednosti kontrol.

Podle výzkumů je rozhodující účinná kontrola a vysoké tresty za pašování a nelegální výrobu, píše ve svých pracích například ekonomka Hana Ross, která se věnuje ekonomickým aspektům kontroly tabáku. Zvýšené náklady na policejní přítomnost lze pak podle ní financovat z vyšších daňových příjmů, které plynou z prodeje cigaret, jež by byly jinak prodány nelegálně.

Posílení bezpečnostních prvků

Zmíněné potenciální dopady nové regulace nebyly vůbec zhodnoceny v dopadové studii, kterou Komise při přípravě směrnice vypracovala, tvrdí Transcrime. Exekutiva je totiž přesvědčena, že nová směrnice k nárůstu nelegálního obchodu nepovede. Přesto nelegální obchodování považuje již v současné době za závažný problém, a proto ve směrnici navrhuje některé kroky, které by měly situaci vylepšit.

Obaly tabákových výrobků by například měly nést viditelné bezpečnostní prvky, které usnadní identifikaci pravosti. Všechny tabákové výrobky na evropském trhu by také měly být v budoucnu označeny jedinečným identifikátorem. Celkově se má zlepšit systém pro sledování a dohledávání tabákových výrobků v celém dodavatelském řetězci kromě maloobchodního prodeje.

„Právě návrh Evropské komise se snaží prostřednictvím hologramů a dalších opatření bojovat proti falšování cigaret. Cílem této legislativy je naopak zamezit přístupu takového zboží na vnitřní trh EU,“ řekla EurActivu v minulosti česká europoslankyně Zuzana Roithová (EPP).

Že mohou mít některé z bodů navržené směrnice naopak pozitivní dopad a riziko nelegálního obchodu s tabákovými výrobky snižovat, ostatně oceňuje i Transcrime. Kromě posílení systému sledovatelnosti a bezpečnostních prvků se to týká také opatření v oblasti přeshraničního prodeje na dálku.

Globální spolupráce

Podle odborníků však záleží také na tom, co bude obsahem finální verze směrnice. Podobu úpravy pak může také ovlivnit samotná Komise, která by v této oblasti měla disponovat prováděcími pravomocemi. Experti také upozorňují, že k účinnému boji proti padělání a pašování tabákových výrobků by pomohla jedině globální spolupráce. Evropský systém prý izolovaně nemůže dostatečně efektivně fungovat.

Proto EU například požaduje, aby se k obchodním dohodám, které by zajistily lepší kontrolu tabáku, připojilo Rusko a další zdrojové země nelegálního obchodu. Pomoci by k tomu mohl i Protokol o nezákonném obchodování s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku (FCTC) Světové zdravotnické organizace (WHO).

Komise také nedávno představila strategii, která má boj proti nelegálnímu obchodu podpořit. Díky ní by měla být lépe koordinována činnost důležitých hráčů v celé Unii. Strategie se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti. Komise chce snižovat motivaci k pašeráctví, zvýšit bezpečnost dodavatelského řetězce, zajistit lepší prosazování platných norem a zavést přísnější sankce. Opatření by měla být implementována do konce roku 2015 (EurActiv 7.6.2013).