Poplatky za roaming mají skončit, Komise navrhuje i další kroky na telekomunikačním trhu

Evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová; zdroj: Evropská komise

Jednodušší pravidla pro poskytovatele telekomunikačních služeb a pro zákazníky levnější volání po Evropě. To si Evropská komise slibuje od nového balíčku, který má přinést reformu telekomunikačního trhu EU. Na plán komisařky Neelie Kroesové si operátoři stěžují kvůli obavám z nižších zisků. Podle Komise však nízké ceny přilákají nové zákazníky. Celý návrh míří hlavně na posílení konkurenceschopnosti EU na globální scéně.

Evropská komise včera (11. září) schválila návrh na ambiciózní reformu telekomunikačního trhu z pera evropské komisařky pro digitální agendu Neelie Kroesové. Mezi hlavní body plánu patří zrušení příplatků za roaming, jednodušší pravidla, která mají firmám usnadnit investice, celoevropská ochrana neutrality internetu a zrušení příplatků za mezinárodní hovory v rámci Evropy. O balíčku brzy začnou jednat europoslanci a členské země EU.  

Na legislativní balíček včera upozornil během svého projevu o stavu Unie předseda Komise José Manuel Barroso (EurActiv 11.9.2013). „Pro evropské strategické zájmy a hospodářský pokrok je zásadní, abychom opět výrazně pokročili na cestě k jednotnému evropskému trhu telekomunikací. Je to nesmírně důležité také pro samotné odvětví telekomunikací a v neposlední řadě pro občany, kteří jsou znechuceni tím, že nemají úplný a rovnocenný přístup k internetu a mobilním službám,“ prohlásil.

Komise si od návrhu slibuje, že sníží náklady spotřebitelů a zjednoduší byrokratické požadavky na podniky. Plán cílí především na to, aby se Evropa vyhoupla do čela globálního žebříčku digitálních technologií.

„Úprava odvětví telekomunikací už není jen záležitostí tohoto sektoru. Jedná se o podporu udržitelného rozvoje všech odvětví,“ upozornila komisařka Kroesová.  Na propojenosti podle ní čím dál více závisí všechna hospodářská odvětví, pokud mají být světově konkurenceschopná. Plán by měl evropský telekomunikační sektor posílit v konkurenci amerických a asijských firem a motivovat k investicím do rychlých širokopásmových sítí.

Evropská unie již provedla několik reforem, které upravily způsob poskytování telekomunikačních služeb. Odvětví však stále z velké části funguje na bázi 28 vnitrostátních trhů. Žádná telekomunikační společnost neposkytuje služby v celé EU, a poskytovatelé i spotřebitelé se tak musí vyrovnávat s různými cenami i pravidly, vysvětluje Komise.

Konec roamingových poplatků

Jak již bylo zmíněno, exekutiva chce například zjednodušit pravidla pro poskytovatele telekomunikačních služeb. Ti by tak například potřebovali pouze jedno povolení k poskytování služeb ve všech 28 členských státech namísto dosavadních 28 jednotlivých povolení. Mezi další body patří zákonné omezení regulace dílčích telekomunikačních trhů, které má vést k nižšímu počtu regulovaných trhů. Komise chce také harmonizovat způsoby, jakými si poskytovatelé mohou pronajmout přístup k sítím, které vlastní jiné společnosti.

Populárním krokem v rámci reformy by mělo být zrušení poplatků za příchozí hovory na cestách po Evropské unii. Mají být zakázány od 1. července 2014. Společnosti mohou buď nabídnout zákazníkům tarify platné v celé EU, nebo jim umožní vybrat si pro roamingové služby jiného operátora, který nabízí levnější tarif. Společnosti by také v budoucnu nesměly účtovat za hovor v rámci EU více než za běžný dálkový hovor. Hovory z mobilního telefonu by v rámci celé EU nesměly být dražší než 0,19 € za minutu.

Komise chce také zakázat blokování a omezování internetového obsahu. Uživatelé by tak měli mít přístup k neomezenému internetu bez ohledu na cenu nebo rychlost svého připojení. Společnosti však budou moci zákazníkům i nadále poskytovat zvláštní služby, pokud to nebude na úkor rychlosti internetu, k níž se zavázali ostatním zákazníkům. Spotřebitelé by měli právo kontrolovat, zda je rychlost internetu taková, za jakou platí, a odstoupit od smlouvy, pokud nebudou závazky plněny.

Na nový plán si už stěžovali velcí operátoři, kteří se obávají nižších zisků. Kroesová však namítá, že ztráty budou vynahrazeny větším počtem zákazníků, které přilákají nižší ceny.