Polsko nepřestává blokovat zahájení jednání s Ruskem

Polská vláda již týden blokuje zahájení jednání Evropské unie a Ruska o obnovení smlouvy o spolupráci, nad kterou by se měli sejít představitelé obou stran příští víkend v Helsinkách. Premiér Jaroslaw Kaczyński přesto věří, že se situace vyřeší.

Souvislosti:

Polsko se na začátku minulého týdne rozhodlo postavit proti zahájení evropsko-ruského vyjednávání o obnově smlouvy o partnerství. Varšava trvá na tom, aby Rusko odvolalo embargo, které vloni uvalilo na dovoz polského masa a rostlinných produktů. Toto opatření údajně způsobí Polsku ročně ztrátu ve výši 400 milionů eur (zhruba 11 miliard korun). Moskva svůj postoj odůvodňuje zdravotními důvody.

Polsko usiluje také o to, aby Rusko podepsalo Energetickou chartu. To však Moskva stále odmítá.

Evropsko-ruskému summitu který se má konat již v sobotu, 24. listopadu tak hrozí krize, neboť jednání smlouvě o partnerství a spolupráci nemůže být formálně zahájeno, pokud nezíská mandát od všech členských zemí EU.

Stávající smlouva o evropsko-ruském partnerství byla podepsána v roce 1997. V příštím roce má její platnost skončit.

Témata:

Matti Vanhanen, premiér Finska, které v tomto pololetí předsedá Evropské unii, přiletěl v pátek do Varšavy, aby se pokusil přimět polského premiéra Jaroslawa Kaczyńského ke změně postoje. Vrátil se však s nepořízenou. Vanhanen po setkání s Kaczyńským sdělil novinářům, že se oběma státníkům ani po dlouhém rozhovoru nepodařilo nalézt řešení. Finský premiér podle svých slov předložil Kaczyńskému návrh, který by polská strana měla zvážit. Neupřesnil však, o jaký návrh šlo.

Portál EUBusiness.com po návštěvě finského premiéra ve Varšavě citovala mluvčího polské vlády Jana Dziedziczaka, který pro televizní stanici TVN24 uvedl, že Polsko bylo „připraveno finský návrh přijmout pouze za předpokladu, že by byl upraven tak, aby byl realističtější“.

Kaczyński již před příletem finského premiéra dával najevo, že se Polsko nenechá jen tak odsunout na vedlejší kolej. „Věřím, že finské předsednictví nalezne řešení. To je jeho práce. Ovšem řešení musí odpovídat také polským zájmům,“ uvedl polský premiér.

Varšava říká, že ruské embargo je neoprávněné, má politické pozadí a Moskva jím pouze vytváří nátlak na polskou konzervativní vládu, jež se s Ruskem ostře střetla již v několika případech. Rusko podle premiéra Jaroslawa Kaczyńského nejedná s Polskem jako s členskou zemí EU. Polsko je přesvědčeno, že veterinární kontroly jsou v zemi přísnější než v některých jiných zemích EU a neexistují proto žádné důvody pro uvalení embarga.

Oprávněnost těchto tvrzení mají nyní v Polsku připravit odborníci z Evropské komise. Komise vyzvala také odborníky z obou zemí, aby se k nim co nejdříve připojili a pomohli jim najít společné řešení.

Rusko však takový postup odmítá. Embargo hodlá odvolat pouze na základě informací, které mu poskytnou vlastní odborníci.

V případě, že by nedošlo včas k dohodě by podle EU však nedošlo k právnímu vakuu. Po přechodnou dobu by platila i nadále stávající smlouva.

Stanoviska:

Navzdory neúspěšnému pátečnímu jednání s finským protějškem polský premiér Jaroslaw Kaczyński v sobotu naznačil, že řešení by mohlo být na obzoru. Finský návrh je podle něj „důležitým krokem vpřed“, je však potřeba jej ještě doladit. „Stále na tom pracujeme“, řekl a dodal, že je při hledání východiska optimistický. „V žádném případě však nepřijmeme takové řešení, které by postrádalo preciznost a sloužilo jen k zachování stávající situace.“

Litevský premiér Gediminas Kirkilas na sobotním setkání vyjádřil Kaczyńskému podporu. „Je mimořádně důležité, abychom přiměli Rusko chovat se ve vztazích s EU jako partner,“ uvedl Kirikilas.

Další kroky:

Evropská unie by mohla najít východisko během tohoto týdne, kdy se setkají ministři zemědělství, financí, dopravy a energetiky.