Pohled z Německa: „Již nestačí jen chválit Evropu“

Euroskeptismus v Německu je na vzestupu, říká Bernd Hüttemann, generální tajemník německého Evropského hnutí v exkluzivním rozhovoru pro EurActiv. Vysvětluje, co je třeba změnit v komunikační strategii EU v Německu, aby důvěra v projekt stoupla.

Jako jedna ze zakládajících zemí EU, největší přispěvovatel do rozpočtu EU a stát bez existence euroskeptických stran jsou Němci obecně považováni za „dobré Evropany“.

Nicméně poslední průzkum Eurobarometru ukázal, že jen 43% Němců věří Evropské komisi, 53% Evropskému parlamentu a 40% Radě. Euroskeptismus je na vzestupu.

Podle Hüttemana je důvodem to, že o Evropě se pěkně mluví v projevech, ale neprezentuje se jako relevantní pro domácí politiku, zatímco na Brusel přechází stále více kompetencí. Politici, strany a „nekompetentní elity“ obecně nezvládly sdělit důležitost EU. Němci proto stále věří, že jejich země má poslední slovo ve většině, pokud ne u všech, témat. Současně se 71% Němců domnívá, že není dostatečně zapojena do evropského dění.

Co by se mělo změnit? Hüttemann věří, že občanům, se musí jasně a konkrétně vysvětlit, jak je pro ně EU důležitá a jak ovlivňuje německou politiku: „Informace, dialog a vzdělání“ o EU musí probíhat decentralizovaným způsobem a blízko občanovi.

Hütteman nicméně lituje, že nová koaliční vláda (konzervativci a sociální demokraté) ještě neformulovala komunikační plán, především kvůli vnitřním sporům. Nicméně v zemi s velmi složitou strukturou vládnutí týkající se evropských záležitostí je dobrá koordinace zásadní – i co se týká komunikační strategie EU.

Hüttemann vidí možné změny v budoucnosti. Ministerstvo zahraničí, hlavní úřad zabývající se politikou EU, zorganizoval kulaté stoly s nevládním sektorem, aby se vylepšil dialog s občanskou společností. Německá vláda, Komise a zastoupení EP v Německu zahájily nový projekt „Aktion Europa“. Cílem je vylepšit komunikaci EU v Německu tím, že se zapojí nové relevantní subjekty a nabídne se jim financování komunikačních projektů.

Zůstává nevyřešeno, zda tato „aliance byrokracií“ opravdu bude znamenat méně byrokracie. Hütteman označuje spolkové země za největší potenciální problém. I když jsou blízko k občanovi, regiony se vlastně stáhly z evropské politiky a některé z nich jsou otevřeně skeptické, i když na druhé straně spokojeně těží ze strukturálních fondů.