Českou podporu OZE by měla Komise schválit stejně jako tu německou, říkají odborníci

zdroj: Pixabay.com

Česká republika stále čeká na schválení podpory pro obnovitelné zdroje instalované před rokem 2013. Evropská komise by měla notifikaci udělit, protože český systém se podobá tomu německému, který Brusel považuje za slučitelný s pravidly státní pomoci. O českém případu by se mohlo rozhodnout v řádu týdnů, zaznělo na nedávné konferenci.

Český systém podpory obnovitelných zdrojů (OZE) by mohl být Evropskou komisí schválen v řádu týdnů, uvedl na nedávné konferenci Solární energie a akumulace 2016 Pavel Jirásek z odboru elektroenergetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO).

„Komise má všechny výpočty, kterými prokazujeme, že systém nevede k nadměrné podpoře,“ uvedl zástupce ministerstva.

Němeček: „Byl-li německý systém shledán jako slučitelný, nic nebrání tomu, aby i český systém byl shledán jako slučitelný.“

Česká strana podle něj argumentuje například tím, že v minulosti přistoupila k opatřením, která by měla zabránit případné překompenzaci, tedy udělování příliš vysoké podpory výrobcům energie z obnovitelných zdrojů.

Od roku 2010 totiž byly všem druhům obnovitelných zdrojů zrušeny daňové prázdniny. Fotovoltaických elektráren se navíc od roku 2010 týká povinný odvod z elektřiny (tzv. solární daň) ve výši 26 % během prvních tří let a 10 % do konce životnosti projektu.

Tyto kroky by mohly přispět k tomu, že Evropská komise označí český systém jako slučitelný s pravidly státní podpory, řekl na konferenci také bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a současný expert pro elektroenergetiku ve společnosti E&Y Blahoslav Němeček.

Šest řízení

Právě sporem o takzvanou notifikaci zdůvodňovala na konci minulého roku předsedkyně ERÚ Alena Vitásková své zdráhání vypsat provozní podporu pro OZE na rok 2016.

Ministr průmyslu a obchodu Mládek na přelomu roku uváděl, že notifikace by mohla být schválena do konce dubna. Zatím se ovšem stále čeká.

Komplikace způsobuje i to, že česká „notifikační skupina“ složená z MPO, ERÚ a dalších úřadů jedná s Komisí celkem o šesti různých druzích podpory. Ty se různí podle podporovaných zdrojů – na podporu má nárok třeba i kombinovaná výroba elektřiny a tepla –, let, ve kterých byly schváleny příslušné zákony a evropských pokynů pro státní podporu, které se na ně vztahují.

Největší pozornost však přitahuje podpora pro obnovitelné zdroje elektrické energie uvedené do provozu před rokem 2013.

Když Německo, tak my také

Mezi argumenty pro rychlé přijetí notifikace patří i podobnost českého nastavení s německým systémem, o kterém už Komise dříve prohlásila, že je v souladu s pravidly pro veřejnou podporu.

Podpora je v obou zemích postavená na výkupních cenách, její výchozí úroveň byla určena na základě tržních cen technologií, podpora byla stanovena na dobu životnosti zdrojů a její součástí bylo přiznání obvyklého kapitálového výnosu. V obou systémech navíc existovala možnost podporu snížit, i když to nestačilo na pozdější prudký pokles ceny technologií, zejména solárních panelů.  

„Byl-li německý systém vyplácení podpory shledán jako slučitelný, nic nebrání tomu, aby i český systém byl shledán jako slučitelný,“ řekl Němeček.

Myslí si to i Petra Němečková z právní služby Komise. „Neměl by být rozdíl v tom, jak komise nahlížela na německý systém a jak posuzuje ten český,“ uvedla.

Legitimní očekávání

Podle zástupců sektoru v současné době obnovitelné zdroje v Česku potřebují hlavně stabilní podnikatelské a investorské prostředí. Shodují se na tom i v dopise zaslaném Komisi, který vysvětluje okolnosti vzniku českého systému podpory OZE.

„Je namístě poskytnout ochranu legitimnímu očekávání investorů do výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, že systém podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je plně souladný s právem České republiky i právem EU,“ píší české asociace v dopise.

Investoři do obnovitelných zdrojů v Česku totiž podle nich vkládali své peníze do projektů na výrobu obnovitelné energie s tím, že podle tvrzení českých úřadů měl být systém podpory v souladu s potřebnými pravidly.  

Článek vznikl u příležitosti konference Solární energie a akumulace 2016, jejímž hlavním iniciátorem a organizátorem byla Solární asociace.