Podpora občanské společnosti v nových členských zemích EU

Generální ředitelství pro justiční a policejní spolupráci vypsalo výběrové řízení na podporu rozvoje občanské společnosti v deseti nových členských státech Evropské unie.

Výzva je určena nevládním organizacím v těchto státech. Jednotlivé projekty lze předkládat v následujících oblastech: právní stát, demokracie, základní práva, nestrannost informací a boj proti korupci.

Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 15. únor 2005.