Podnikatelé chtějí, aby se dopady legislativy nepřestaly vyhodnocovat

Byrokracie

Zástupci byznysmenů protestují proti plánu Ministerstva vnitra na zrušení povinného vydávání zpráv o dopadech nově schvalovaných zákonů, které jsou implementací unijních norem. Jedná se podle nich o tlak „úřednické lobby“, jež si chce ulehčit práci na úkor podnikatelů.

V současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh na úpravu usnesení vlády z roku 2007, které ukládá ministerstvům a ostatním ústředním úřadům, aby při přípravě legislativních norem zpracovávaly také studii hodnotící jejich dopady (tzv. Regulatory Impact Assessment – RIA, více informací zde). Pokud změna zmíněného usnesení projde, hodně se nám stíží život, stěžují si podnikatelé.

„Návrh je v rozporu s široce akceptovaným trendem snižovat administrativní a finanční zátěž podnikatelů, která mimo jiné vzniká při zavádění nových legislativních norem,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Úřad vlády argumentuje tím, že je potřeba zrychlit přijímání legislativy přicházející z Bruselu (asi polovina zákonů připravovaných vládou je implementací unijních norem), protože za nedodržení povinných lhůt hrozí po přijetí Lisabonské smlouvy vyšší sankce. RIA by tedy měla být u implementací unijních směrnic pouze dobrovolná.

Před takovým krokem ale Hospodářská komora ČR důrazně varuje. „Z posuzování dopadů na byznys sféru by tak vypadla významná část připravované legislativy. Přitom u evropských směrnic existuje poměrně významná míra diskrece, tedy určité volnosti či výběru implementace při zachování závazného cíle,“ dočteme se v její tiskové zprávě.

Podle prezidenta Mezinárodní obchodní komory v ČR Jaromíra Drábka je RIA „naprosto jednoznačně potřeba“ hlavně kvůli tomu, aby podnikatelé věděli, jaká opatření s vlivem na „administrativní a daňovou zátěž“ vláda připravuje.

Drábek v souvislosti se snahami o omezení RIA mluví o „úřednické lobby“. „Lidem na ministerstvech RIA samozřejmě přidělává práci, a tak se snaží, aby byla nepovinná. Chtějí k tomu využít nynější úřednické vlády,“ tvrdí Drábek a upozorňuje, že pokud by úprava usnesení prošla, odhadem 80 % analýz by se přestalo dělat.

Ministerstvo vnitra v domluvené lhůtě své vyjádření k RIA EurActivu nezaslalo.