Pět grantů Evropské výzkumné rady na pět let putuje do Česka. Podpoří projekty v biologii a astronomii

[© Shutterstock/Matej Kastelic]

Výrazný úspěch se povedl vědcům z ČR. Ze zhruba třiceti českých žadatelů uspělo v získání grantu Evropské výzkumné rady pět, a dalších pět se dostalo do užšího výběru. Tři z neúspěšných sice dosáhli nejvyššího hodnocení, finance už ale na ně nezbyly. Měli by podle fyzika Jungwirtha získat alespoň národní podporu.

Prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC) letos získalo pět řešitelů z Česka. Dva z nich míří na Univerzitu Karlovu, po jednom mají řešitelé z Masarykovy univerzity v Brně, z Biologického centra a z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Vyplývá to z výsledků hodnocení, které dnes Evropská výzkumná rada zveřejnila na svých stránkách. Pro ČR je to nejlepší dosažený výsledek od roku 2008.

Česká věda a výzkum příliš závisí na penězích zvenčí. Zlepšit by se měla i spolupráce firem a vědců

ČR se bude muset vyrovnat s několika výzvami v oblasti vědy a výzkumu. Patří mezi ně závislost na evropských dotacích a potřeba udržet provoz center, která vznikla za peníze z EU. Posílit by se měly vazby podniků a vědecké sféry.

Granty, o nichž už je rozhodnuto, jsou takzvané Starting Grants a vybrané projekty podporují na dobu až pět let. V Česku se o ně ucházela zhruba třicítka žadatelů, do druhého kola hodnocení jich postoupilo deset.

Celkem tedy granty získala šestina uchazečů, což je výrazně lepší než v uplynulých letech. Podle zprávy zveřejněné na webu ERC tvořila průměrná úspěšnost téměř 13 procent.

Česko si v získávání evropských výzkumný grantů nevede nejhůř

Přední český fyzik a jeden z 22 členů rady Tomáš Jungwirth na dotaz ČTK označil výsledky vědců z ČR za skvělou zprávu.

„Gratulaci si zaslouží i dalších pět žadatelů z České republiky, kteří se dostali do druhého kola a zvlášť třem z nich, kteří dostali nejvyšší známku A a nebyli financováni z ERC jen kvůli omezenému rozpočtu ERC. O tyto úspěšné nefinancované žadatele bychom se měli umět adekvátně postarat z národních zdrojů, aby u nás zůstali a motivovat je, aby si přihlášku podali znovu,“ uvedl dále Jungwirth.

Již dříve řekl, že granty jsou také ukazatelem špičkovosti vědy. Česko v jejich získávání nebylo příliš úspěšné, i když mezi státy později zapojenými do EU si vedlo poměrně dobře. Od roku 2008 směřovalo do Česka dosud jen třicet grantů ERC.

Česko by mělo více soutěžit o evropské peníze na vědu, digitalizaci a obranu

Česko se posouvá mezi bohatší evropské země a mělo by se naučit čerpat i z těch částí evropského rozpočtu, kde nejsou připraveny národní obálky. To vyžaduje schopnost obstát v konkurenci, upozorňují odborníci.

Kdo je oceněn?

Univerzita Karlova úspěch přikládá i činnosti univerzitního koordinátora pro tyto granty Zdeňka Strakoše. Z této univerzity půjde podpora týmům Matyáše Fendrycha z přírodovědecké fakulty a Ondřeje Pejchy z matematicko-fyzikální fakulty.

S žádostí uspěla také Kateřina Sam z Biologického centra Akademie věd, která se věnuje potravním vazbám mezi hmyzem a ptáky. Její projekt je na stránkách ERC vybrán jako jeden z devíti, které jsou blíže představeny.

Dalším řešitelem je Marek Mráz z Masarykovy univerzity v Brně, jehož výzkum se zaměřuje na těžkou formu leukémie.

Seznam úspěšných žadatelů doplňuje Ondřej Štěpánek z Ústavu molekulární genetiky, který zkoumá některé aspekty imunitního systému.

Kromě podpory Zdeňka Strakoše se na úspěchu českých žadatelů o granty ERC podílela také Petra Fedorová z Technologického centra Akademie věd ČR, jak upozornil Jungwirth. Jak Strakošův tým, tak Národní informační centrum pro evropský výzkum v rámci Technologického centra pomáhají zájemcům s přípravou žádostí o granty.

Nejúspěšnější v získávání grantů ERC bylo letos Německo

Granty znamenají podporu až do 1,5 milionu eur (zhruba 39 milionů korun) na dobu pěti let.

Celkem letos putují k 403 vědcům z 22 zemí. Nejúspěšnější v jejich získávání bylo v tomto kole Německo se 73 granty, dále Itálie (42) a Francie (33).

ERC rozděluje také další typy grantů, o jejich udělení ale ještě nebylo rozhodnuto.