Pestrý týden pro digitální agendu: Brusel ani Praha nezahálely

digitální agenda EU

zdroj: Shutterstock.com; autor: My Life Graphic

Evropská komise se za minulý týden může pochlubit reformou pravidel v oblasti telekomunikací a autorského práva v EU. Český premiér zase oficiálně představil projekt, který má rozhýbat rozvoj e-Governmentu. Co mají představené iniciativy přinést?

TELEKOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA SE DOČKALA ZMĚNY

Ve středu Komise zveřejnila dlouho očekávanou reformu předpisů v oblasti telekomunikací, v rámci které si stanovila tři strategické cíle do roku 2025:

  • Důležitá veřejná místa, jako jsou školy, výzkumná střediska, dopravní uzly, nemocnice nebo úřady, by měla mít přístup k nové internetové infrastruktuře umožňující stahovat či nahrávat 1 gigabit dat za sekundu.
  • Evropské domácnosti ve městech i na venkově mají mít přístup k připojení o rychlosti stahování nejméně 100 Mb/s.
  • Technologie 5G má být dostupná ve všech městských oblastech, hlavních silnicích a železnicích.

Budování nových internetových sítí se však neobejde bez investic. Komise proto navrhla evropský kodex pro elektronické komunikace, který má společnosti přimět k navýšení investic, ať už omezením regulace trhu nebo usnadněním účasti na investičních projektech pro menší subjekty. Kodex zároveň počítá se snížením rozdílů při přidělování rádiového spektra napříč všemi zeměmi EU a posiluje také ochranu spotřebitele. Lidé by tak měli mít možnost v případě nespokojenosti snadněji přejít k jiné společnosti poskytující například balíčky kombinující internet, mobilní telefon a televizi. Cenově dostupnější nově měly být smlouvy o poskytování internetu pro zranitelné skupiny, jako jsou senioři, zdravotně postižení a sociálně slabí. Podle posledního opatření kodexu mají společnosti jako Skype nebo WhatsApp podléhat stejným pravidlům jako mobilní operátoři.

Vedle kodexu pro elektronické komunikace Komise rovněž představila akční plán pro zavedení 5G v EU do roku 2018 a slibuje si od něj vytvoření až dvou milionů pracovních míst. Akční plán navazuje na únorový návrh Komise o koordinovaném uvolňování spektra 700 MHz pro mobilní služby.

Součástí středeční reformy je také iniciativa WiFi4EU, díky které se mají Evropané snadnější přístup k bezplatnému bezdrátovému připojení například uvnitř a v blízkosti veřejných budov, zdravotních středisek, parků nebo náměstní.

copyright EU

copyright garagestock

CO ČEKAT OD REFORMY AUTORSKÉHO PRÁVA?

Posílit kulturní rozmanitost v Evropě, rozšířit nabídku online obsahu, zpřesnit pravidla pro všechny internetové subjekty a zajistit spravedlivé odměňování tvůrců jsou klíčová opatření ve středu představené reformy evropského autorského práva.

Současný právní rámec ochrany duševního vlastnictví v EU je pro potřeby dnešní doby zastaralý. Digitální technologie totiž změnily způsob produkce a distribuce filmů, hudby, televizních pořadů nebo knih, a je proto potřeba na tento výrazný posun reagovat.

Moderní autorské právo EU se má podle středečního návrhu soustředit na celkem tři priority:

  • Zajistit lepší přístup k širší nabídce obsahu šířeného po internetu i z jiných států
  • Zlepšit autorské právo pro potřeby výzkumu, vzdělávání a sociálního začleňování zdravotně postižených osob
  • Spravedlivější a udržitelný trh pro tvůrce a tisk

Některé části reformy autorského práva se však brzy staly terčem kritiky. Jednou z nich je povinnost internetových platforem, jako je například Google se službou Google News, platit za úryvky článků, na které odkazují. Proti tomu se však staví řada evropských vydavatelů. Podobné úvahy vyvolávaly kritiku už koncem loňského roku, kdy Komise záměr reformovat copyright poprvé nastínila.

INICIATIVA 202020, ANEB POHNE SE ČESKÝ E-GOVERNMENT KUPŘEDU?

Oblast digitální agendy však neměla žně pouze v Bruselu. Ve čtvrtek totiž byla českým premiérem Bohuslavem Sobotkou představena Iniciativa 202020, podle které má Česko do konce roku 2020 patřit v oblasti e-Governmentu mezi prvních 20 evropských států.

„Jsem velmi rád, že díky Iniciativě 202020 jsme našli společnou vůli připravit potřebné novely zákonů, které rozšíří nabídku elektronických služeb státu. Důležité je soustředit se také na oblasti, které jsou s digitalizací úzce spojeny. Především je to průmysl, vzdělávání, rekvalifikace pro získání digitálních dovedností na pracovním trhu, či investice do výzkumu a vývoje nových technologií,“ uvedl Sobotka.

Přečtete si rozhovory o úrovni českého e-Governmentu s prezidentem ICT Unie Zdeňkem Zajíčkem a poslancem Ivanem Pilným.

Podle srovnání Evropské komise – Indexu DESI – se Česko dnes řadí v úrovni elektronizace veřejné správy až na samý konec žebříčku. Jak uvádí e-Government Development Index, mezi všemi zeměmi světa je Česko až na 50. místě. Podle české vlády za to může nedostatek nabízených online služeb, prostřednictvím kterých by lidé mohli komunikovat v úřady, ale i nedostatečná propagace už fungujících aplikací.