Paříž předložila „plán na oživení“

Několik týdnů před červnovou Evropskou radou, která má ukončit období reflexe po neúspěšných referendech ve Francii a Nizozemí, předložila Paříž v úterý rakouskému předsednictví tzv. plán na oživení. Francouzská vláda navrhuje omezení práva veta členských zemí v některých oblastech soudní a policejní spolupráce a sociální politiky.

Plán uvádí, že navrhuje zlepšení fungování institucí EU na základě stávajících smluv. Přitom vybírá určité oblasti, kde přechod k hlasování kvalifikovanou většinou navrhovala ústavní smlouva. Přes názor některých členských zemí, především Německa a Španělska, ale i Polska, že metoda vybírání třešniček na dortu by neměla být použita, navrhuje francouzská vláda tento postup. 

Hlavní oblastí, kde Francie navrhuje omezení jednomyslnosti, je justiční a policejní spolupráce, a to konkrétně v oblasti boje proti organizovanému zločinu – pašování zbraní drog a lidí a boje proti terorismu. Dále v oblasti sociální politiky, konkrétně v oblasti ochrany pracovníků, zastoupení a kolektivní ochrany zájmů zaměstnanců. Dalším nápadem, který Paříž z ústavní smlouvy vybírá, je větší zapojení národních parlamentů, posílení role vysokého přestavitele pro SZBP a akceschopnosti Unie navenek a lepší koordinace hospodářských politik.

„Francouzský návrh nemá příliš šanci na úspěch, protože jeho načasování je špatné. Jednak některé státy vyslaly signál, že chtějí pokračovat v ratifikaci, například Finsko či Estonsko a další státy, například Německo, Španělsko či Belgie, opakovaně vyjádřily nechuť k selektivní metodě výběru témat z ústavní smlouvy, tzv. cherry picking. Načasování je špatné i z toho důvodu, že se evropští lídři zatím neshodli, že se v ratifikaci nebude pokračovat. Iritující může být i fakt, že tyto návrhy předkládá právě Francie, která před rokem ústavní smlouvu odmítla,“ uvedl David Král, ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum. 

Francouzská vláda zveřejnila svůj návrh před konáním dvoudenního semináře Evropské komise na téma budoucnost EU, který proběhne ve čtvrtek a pátek poblíž Bruselu.