Ondřej Liška: Víme, že krize nebude jen chřipkou

Zdroj: České předsednictví.

V Praze se sešli k neformálnímu zasedání ministři pro vzdělávání členských států EU, kandidátských zemí a zemí Evropského hospodářského prostoru. Všichni se shodli na tom, že v době hospodářské krize hraje vzdělávání společnosti v každém věku velkou roli zejména pro zlepšení konkurenceschopnosti v globálním prostředí.

Neformální jednání ministrů vzdělávání předsedal a vedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška. Ministr na začátku řekl, že oblast vzdělávání není společnou politikou EU a členské státy Unie se řídí metodou otevřené komunikace tj. sdílení zkušeností. "Především platí, že vzdělávání ovlivňuje celou společnost a to má velký význam právě v době hospodářských turbulencí", řekl ministr. Ondřej Liška dále uvedl, že to je zcela zřejmé zvláště když „víme, že krize nebude jen chřipkou“, která se snadno vyléčí.

Je nezbytně nutné, aby vzdělávací instituce byly flexibilní a připravovaly absolventy na podmínky globální konkurence. Velmi důležité jsou nyní také investice do zlepšování vzdělávacích kapacit a v této souvislosti by měl být zapojen  více i privátní sektor.

Důraz se při jednáních také kladl na mobilitu studentů a zlepšení investic do lidských zdrojů a kapitálu. Podle ministra Lišky je důležité, aby v budoucnu byli lidé schopní se rekvalifikovat třeba i několikrát za život. Pracovní trh se tak stane flexibilnější.

Neformálního zasedání ministrů se zúčastnil i komisař pro vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figeľ. Podle komisaře je významná kvalita vzdělávání, protože vzdělání v dnešní době je „nutností“. Komisař připomněl úspěšný evropský program Erasmus Mundus, který významnou měrou přispívá k mobilitě studentů a pedagogů a slouží tak k výměně zkušeností. Podle Figeľa Evropa „překoná lépe hospodářskou krizi, když bude vzdělávání v centru pozornosti“. Komisař dále upozornil, že v budoucnu bude konkurenceschopnost stát na páté svobodě –  svobodě znalostí.