Ombudsman kritizuje Komisi za to, že tají korespondenci s Porsche

Evropský ombudsman Nikiforos Diamandouros včera zkritizoval Komisi za to, že odmítla zveřejnit svou korespondenci s německou automobilkou Porsche AG. Veřejný ochránce práv občanů EU ve své zprávě Parlamentu obviňuje Komisi, že dostatečně nespolupracuje a porušuje princip vlády zákona.

„Takto odmítavý přístup může poškodit důvěru občanů v evropské instituce. Komise navíc znemožňuje ombudsmanovi a Parlamentu dohlížet na její práci,“ napsal ve zprávě Nikiforos Diamadouros.

Úřad ombudsmana začal fungovat v roce 1995. Od té doby se ochránce práv, který má vyřizovat stížnosti občanů, zatím nikdy nemusel obracet podobným způsobem na Parlament, aby mu pomohl zatlačit na jinou instituci.

Celý problém začal v roce 2006, kdy vrcholila debata o tom, zda by měla Unie plošně legislativně regulovat emise automobilů, či přijmout dobrovolné závazky průmyslových podniků. Komise tehdy jednala se zainteresovanými stranami – s ekology, výrobci aut i průmyslníky. Ekologové z neziskové organizace Přátelé Země tehdy Komisi požádali, aby jim zpřístupnila dokumenty o jednáních tehdejšího komisaře pro podnikání a průmysl Güntera Verheugena s výrobci aut.

Podle Diamadourosovy zprávy poskytla tenkrát Komise ekologickému sdružení jen část dopisů a odmítla zveřejnit tři, jejichž adresátem byl komisař Verheugen a odesílatelem společnost Porsche AG. Komise svůj odmítavý postoj zdůvodnila tím, že „zveřejnění dopisů by mohlo poškodit komerční zájmy automobilky.“

Ombudsman na Komisi opakovaně apeloval, ať zveřejní i zbylou korespondenci. Zatím však bezvýsledně. Podle důvěryhodného zdroje má Diamadouros chování Komise „po krk“. Ta tvrdí, že v současnosti odtajnění dopisů konzultuje s automobilkou Porsche.

Je co skrývat?

Původní stěžovatel Paul de Clerck z Přátel Země prozradil, proč se vůbec na ombudsmana poprvé obrátil: „Tenkrát Komise přijímala stále další a další závazky podniků ke snížení emisí, i když bylo jasné, že pro dodržení nedělají zhola nic. Chtěli jsme zjistit něco o tom, proč se Komise takto chová a jakým způsobem s automobilkami jedná. Doufali jsme, že nalezneme nějaká vyjádření, v němž by se firmy skutečně zavazovaly, že nepřekročí jisté úrovně emisí,“ řekl Clerck.

„Teď se však již nebavíme o emisích, EU stejně žádné závazné limity pro automobilové emise nepřijala. Jde především o přístup k informacím, ať už dopisy obsahovaly cokoli. Přístup Komise vzbuzuje otázky, co za ním stojí – pokud se nejedná o komerční zájmy, musí jít o něco jiného,“ řekl EurActivu ekolog.

Bývalý socialistický komisař Günter Verheugen byl často kritizován za to, že při vyjednávání o redukci emisí CO2 „jde na ruku“ výrobcům automobilů.

Michael Mann, mluvčí Evropské komise, prohlásil, že instituce již informovala společnost Porsche, že míní zbývající tři dopisy zveřejnit. Ve chvíli, kdy Porsche dopis Komise přijme, má k dispozici deset dní, během kterých se může odvolat k Evropskému soudnímu dvoru. „Komise odeslala upozornění 18. února, lhůta tedy stále běží,“ řekl Mann.