Olli Rehn: Nesmíme dovolit, aby irské „ne“ ovlivnilo rozšíření EU

Komisař pro rozšíření Olli Rehn; zdroj: Evropská komise

Komisař Olli Rehn se v rámci své jednodenní návštěvy Prahy zúčastnil kulatého stolu „Rozšíření EU: Perspektivy západního Balkánu“. Spolu s dalšími odborníky včetně vicepremiéra vlády ČR Alexandra Vondry komisař diskutoval o perspektivách rozšíření EU o státy západního Balkánu.

Kulatý stůl „Rozšíření Evropské unie: Perspektivy západního Balkánu“ pořádalo Ano pro Evropu, odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Panelová diskuse se zaměřila na oblast západního Balkánu a také na proces rozšiřování EU obecně. Západní Balkán je jedním z prioritních regionů pro oblast vnějších vztahů EU pro nadcházející české předsednictví v Radě EU. Proces přibližování států západního Balkánu k EU již začal. Největší šance na brzký vstup do Unie má Chorvatsko, které by mohlo uzavřít přístupové rozhovory příští rok. Srbsko letos v dubnu podepsalo Stabilizační a asociační dohodu (SAA), která otevírá státům cestu k plnému členství. V červnu podepsala SAA Bosna a Hercegovina. Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM) již má kandidátský statut.

Hlavními účastníky kulatého stolu v Černínském paláci byl komisař pro rozšíření Olli Rehn, vicepremiér vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, francouzský velvyslanec v ČR Charles Fries a náměstek ministra zahraničí ČR Tomáš Pojar.  Všichni se shodli na tom, že proces rozšiřování EU je pro region západního Balkánu velmi důležitý. EU je nejvýznamnějším politickým hráčem v tomto regionu a v rámci Stabilizačního a asociačního procesu zde podporuje demokratický i hospodářský rozvoj.

Komisař pro rozšíření Olli Rehn během svého vystoupení zdůraznil, že irské „ne“ Lisabonské smlouvě by se nemělo spojovat s procesem rozšiřování EU. Dle jeho názoru však EU Lisabonskou smlouvu potřebuje, aby se zlepšilo její fungování. Olli Rehn dále řekl, že ČR je příkladem úspěšného rozšíření EU. Komisař prohlásil: „Je nyní nemožné představit si EU bez České republiky.“  Olli Rehn také oznámil, že Komise zveřejní Výroční zprávu o pokroku jednotlivých zemí na cestě do EU 5. listopadu spolu s tzv. Balíčkem o rozšíření 2008 (Enlargement Package 2008). Za největší výzvu pro západní Balkán nyní Olli Rehn považuje důslednou implementaci SAA a pokračování reformního procesu.  Na závěr svého vystoupení komisař řekl, že rok 2009 bude možná rokem Balkánu a podle něj je to zcela v souladu s mottem „Evropa bez hranic“, které si Česko vybralo pro své předsednictví. Rehn považuje za pravděpodobné, že bude na českém předsednictví uzavřít úspěšně přístupové rozhovory s Chorvatskem a možná i udělení kandidátského statutu Srbsku, které podepsalo Stabilizační a asociační dohodu s EU letos v dubnu.

Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra ve svém příspěvku připomněl, že ČR má k regionu západního Balkánu velmi blízko kulturně i hospodářsky. Vondra zdůraznil, že stabilita a prosperita tohoto regionu jsou pro EU důležité i proto, že by EU nemohla hrát plnohodnotnou roli globálního hráče, kdyby nedokázala těsně za svými hranicemi udržet mír, stabilitu a prosperitu. Alexandr Vondra řekl, že ČR může významně přispět procesu přiblížení zemí tohoto regionu EU a to ze třech důvodů: ČR má vlastní zkušenost s rozpadem federace, ČR má s regionem těsné kulturní i hospodářské vazby a nejen elita se zajímá o tento region (podle Vondry zná téměř každý Čech někoho na Balkáně). Vondra také zmínil Lisabonskou smlouvu. Dle jeho názoru lze přijmout Chorvatsko bez nové smlouvy, pokud splní všechna kritéria a uzavře úspěšně přístupové rozhovory.

Francouzský velvyslanec Charles Fries, který zastupoval předsedající zemi, řekl: „Proces rozšíření je nejefektivnějším a nejdůležitějším nástrojem, který EU má na Balkáně.“ Připomněl, že to bylo během francouzského předsednictví na summitu v Záhřebu v roce 2000, kdy byla dána státům západního Balkánu evropská perspektiva. Dle jeho slov Francie nikdy nezměnila svůj závazek vůči Balkánu. V souvislosti s Lisabonskou smlouvou Charles Fries řekl, že EU vždy stála na dvou nohách, které představovalo rozšiřování a prohlubování evropské integrace. Někdy došlo mezi těmito dvěma směry ke konfliktu a dle jeho názoru tato situace nastala nyní. Charles Fries zastává názor, že bez posílení institucí, které přinese Lisabonská smlouva, nebude možné další rozšíření.