Oettinger se zřejmě stane komisařem pro lidské zdroje. I přes sexistické a homofobní výroky

Oettinger

Günther Oettinger © European Union, 2016

Komisař Günther Oettinger byl předsedou Evropské komise jmenován do nové funkce. V Komisi zůstává, nově by se však měl věnovat portfoliu zahrnující rozpočet a lidské zdroje. To se však nelíbí mnoha nevládním organizacím, podle kterých se Oettinger v poslední době dopustil mnoha sexistických, rasistických a homofobních výroků.

Od počátku nového roku působí bývalá eurokomisařka Kristalina Georgieva ve Světové bance, a její portfolio rozpočtu a lidských zdrojů se tudíž uvolnilo. Jako její nástupce byl nominován jiný eurokomisař, doposud odpovědný za digitální ekonomiku a společnost, Günther Oettinger. Ten včera ve večerních hodinách podstoupil tzv. grilování před členy tří výborů Evropské parlamentu, konkrétně pak před rozpočtovým výborem, výborem pro rozpočtovou kontrolu a výborem pro právní záležitosti.

Kontroverzní výroky o ženách a homosexuálech

Agenda, kterou by měl mít Oettinger nově na starosti, obsahuje mimo jiné podporu vyššího zastoupení žen ve vysokých manažerských pozicích. Nicméně Oettingera poslední měsíce provází několik jeho kontroverzních výroků, které pronikly na veřejnost. V říjnu v Hamburku například zesměšňoval čínské občany, sňatky homosexuálů a právě ženy na vedoucích pozicích.

Na adresu žen ve vysokých manažerských funkcích například pronesl, že na základě svých zásluh na ně nedosáhnou, což zdůvodnil složením delegace z Číny, kde kvóty na zastoupení žen neexistují, a proto v delegaci žádná není.

Zdechovský: Na ženy, které by byly dosazované kvótami, by bylo a priori nahlíženo jako na ty méně schopné

I z toho důvodu se vůči jeho nominaci na nové portfolio Evropské komise ohradila skupina nevládních organizací, která Oettingera jakožto nového komisaře pro rozpočet a lidské zdroje odmítla v dopise adresovaném poslancům Evropského parlamentu. Oettinger se podle této skupiny v poslední době dopustil několika rasistických, sexistických a xenofobních výroků, které jsou s výkonem nové funkce neslučitelné.

Kvóty jsou nesmysl

Téma vyššího zastoupení žen ve vysokých manažerských pozicích bylo pro bývalou komisařku Georgievu jedno z nejzásadnějších. Na počátku si vytyčila cíl, že by se mělo zastoupení žen na těchto pozicích v rámci Evropské komise zvýšit na 40 % z tehdejších 27,5 %.

Svého cíle nedosáhla, nicméně procento se přece jen zvýšilo, a to na 31 % v rámci vysokých manažerských pozic a na 34 % v rámci středně vysokých manažerských pozic. A v jejích stopách by se podle některých českých europoslanců měl vydat i její nástupce. Zaměřit by se však neměl jen na genderovou nerovnost, ale zejména na rovnost platových podmínek.

„Zásadní problémy, například platová nerovnost, stále přetrvávají, což je dle mého názoru v 21. století nepřijatelné. Pokud by vznikla na evropské úrovni směrnice, která by upravovala platy, byla bych první, kdo by ji podpořil. V otázce genderové nerovnosti však nejsem přílišným fanouškem kvót. Jejich cíl je sice skvělý, nemyslím si však, že by byly tím správným nástrojem k řešení problému. Na co se musíme zaměřit, je překonání stereotypů a změna uvažování v celé společnosti,“ myslí si česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE, ANO).

Kvóty jakožto možné řešení genderové nerovnosti striktně odmítá i europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP, KDU-ČSL). „Problém spočívá v tom, že pokud budeme vymáhat předepsaný podíl žen nějakým nařízením, bude to nefér vůči ženám, které se dokázaly vypracovat vlastními schopnostmi. Na ženy, které by byly dosazované kvótami, by pak bylo a priori nahlíženo jako na ty méně schopné,“ uvedl.

Dlabajová: Hlasovací proces porušuje Jednací řád EP

Problematika nerovnosti však není jedinou agendou, kterou se bude případně nově jmenovaný komisař pro rozpočet a lidské zdroje zabývat. „V oblasti lidských zdrojů by se měl snažit vyvážit disproporci v počtu pracovníků ze střední a východní Evropy v evropských institucích. V oblasti rozpočtu je pak klíčové připravit strukturu priorit budoucího rozpočtu v letech 2021 – 2028, které musí být předloženy do konce roku,“ prohlásil Zdechovský.

Dlabajová: Zásadní problémy, například platová nerovnost, stále přetrvávají, což je dle mého názoru v 21. století nepřijatelné.

Rozpočtová problematika je velice důležitá i podle poslankyně Dlabajové. „V úsilí o efektivnější rozpočet bychom neměli polevovat a komisař Oettinger by měl tuto oblast v rámci svého portfolia rozhodně stanovit jako svoji prioritní,“ uvedla.

Pokud jde o kontroverze a kritiku části neziskového sektoru, ty by práci nově jmenovaného komisaře neměly příliš ovlivnit, přehlížet je ale nelze. „Jakékoliv námitky či připomínky, jako ty ze strany skupiny nevládních organizací, určitě nelze přehlížet a mělo by se nám dostat veřejné reakce přímo ze strany dotyčného,“ prohlásila Dlabajová.

„Proto jsem vzhledem ke kontroverzím, které nominaci Oettingera doprovází, usilovala o veřejné slyšení v Parlamentu, které by bylo zakončené řádným hlasováním. Já osobně nesouhlasím s procesním postupem, který byl v tomto případě zvolen, neboť se domnívám, že nebyl dodržen jednací řád Evropského parlamentu,“ dodala.