Od neděle platí v EU zákaz tabákové reklamy

kouření

Od neděle má v Evropské unii platit zákaz tabákové reklamy a zákaz sponzorování mezinárodních kulturních a sportovních akcí tabákovými společnostmi. 31. července vstupuje v účinnost příslušná směrnice. Dvanáct států EU ji stále nepřevedlo do svého práva. V ČR sice platí dva roky přísnější zákon než nařizuje současná směrnice, existují ale i novinky, které se týkají především sponzoringu.

Celoevropský zákaz reklamy se vztahuje na tisk, rozhlas a Internet. Směrnice je stará dva roky. Tuto dobu měly členské státy na její implementaci. Podle vyjádření Komise budou mít státy, které směrnici nestačily převést do svého práva, ještě několik měsíců před zahájením kárné procedury. Ta může končit žalobou na členský stát před Evropským soudním dvorem.

Zákazem tabákové reklamy si Brusel slibuje omezení kouření. Podle komisaře Markose Kyprianu zodpovědného za zdraví a ochranu spotřebitele „směrnice zachrání lidské životy a také sníží počet Evropanů trpících nemocemi způsobených kouřením“. Na kouření umírá každý rok 650.000 lidí, tvrdí Komise.

EU se v roce 1998 pokusila prosadit zákaz všech druhů tabákové reklamy a sponzorování tabákovými společnostmi. Směrnici ale v roce 2001 zrušil Evropský soudní dvůr, který rozhodl, že úplný zákaz přesahuje pravomoci EU. Z této anulované směrnice vychází český zákon – v Česku se tedy jednalo o dobrovolnou iniciativu našich zákonodárců, kteří prosadili absolutní zákaz reklamy na tabákové výrobky kromě prodejních míst.

Směrnice se vztahuje pouze na reklamu a sponzorování v mezinárodním měřítku, tedy netýká se reklamy v kinech, na billboardech, na popelnících apod., ani sponzorování místních akcí, jejichž účastníci pocházejí pouze z jednoho členského státu. V České republice je billboardová reklama na tabákové výrobky zakázaná již od minulého roku.

Sněmovna nedávno přijala zákon, který zakazuje kouření například ve školách, v kinech a divadlech a na dalších veřejně přístupných místech. Poslanci se návrhem sporného zákona zabývali více než dva roky a nakonec schválili znění, které podle kritiků dnešní stav dokonce zmírňuje. Senátoři zákon zřejmě zamítnou.

Několik evropských zemí (Irsko, Itálie, Malta) již zavedlo zákaz kouření na veřejných místech. Celoevropský zákaz kouření na těchto místech ale nespadá do pravomocí EU a kroky tímto směrem závisí na jednotlivých členských státech.

EU vynakládá řádově desítky milionů eur na kampaně proti kouření, ale současně ze společné pokladny poskytuje pěstitelům tabáku přibližně jednu miliardu eur ročně na dotacích. Od roku 2010 EU přestane udělovat zvláštní dotace na pěstování tabáku; místo toho zemědělci dostanou přímé platby podle rozlohy půdy bez ohledu na to, co pěstují.

Ještě v roce 1992 mohla tabáková reklama v České republice běžet zcela neomezeně v televizi a nemuselo k ní být ani přidáno žádné varování. Tento stav změnil zákon o ochraně spotřebitele, když stanovil, že „reklama tabákových výrobků se zakazuje“. V praxi se ale nic nezměnilo kvůli neexistenci dozorčího orgánu. Zákon o regulaci reklamy se pak snažil o „úpravu problematiky způsobem, který bylo možné reálně kontrolovat a sankcionovat v praxi“. V roce 2002 byla přijata velká novela tohoto zákona, ponechávající liberální přístup k tabákové reklamě. V Evropské unii neexistoval do roku 1998 žádný harmonizující předpis, tabáková reklama byla upravena v každé zemi odlišně. Teprve v roce 1998 schválil Evropský parlament a Komise směrnici číslo 98/43/EC z 6. července 1998 o „sbližování zákonů, předpisů a administrativních ustanovení členských států souvisejících s reklamou a sponzorováním tabákových výrobků“. Tato směrnice byla ovšem na základě žalob čtyř německých výrobců a německé vlády Evropským soudním dvorem prohlášena za nulitní. Evropská komise se z toho rozsudku poučila a navrhla novou směrnici 2003/33/EC.