Oběti domácího násilí se už nemusí bát cestovat po EU

zdroj: ShutterStock.com

V EU platí od neděle nová pravidla, která mají obětem trestných činů, například domácího násilí či stalkingu, pomoct se začleněním do běžného života. Ochrany se jim bez zbytečných průtahů dostane i za hranicemi domovské země.

Evropská komise odhaduje, že obětí trestného činu se v EU každoročně stane 75 milionů lidí.  Jejich život mají do budoucna zlepšit nová pravidla zaměřená především na oběti domácího násilí či neustálého sledování (stalkingu), která začala platit na konci minulého týdne.

„V EU čelí domácímu násilí v průběhu svého života přibližně každá třetí žena a fyzického násilí se bohužel nejčastěji dopouští někdo blízký, například partneři,“ uvedla eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová, do jejíhož portfolia ochrana obětí násilí spadá.

Nejdůležitějším novým opatřením je celoevropský ochranný příkaz, který má zabránit styku pachatele s obětí i za hranicemi státu, v němž byl původně vydán. Oběti trestných činů tak budou moct bezstarostně cestovat po EU, nebo se v některém ze členských států i trvale usadit.

V minulosti to totiž nebylo vůbec snadné. Oběti trestných činů byly nuceny o uznání ochranného příkazu žádat v každém členském státu zvlášť a pokaždé si k tomu musely nastudovat nová pravidla.

Podle Agentury EU pro základní práva (FRA) by tím však snaha o ochranu obětí neměla skončit. Je potřeba se více soustředit i na služby pro oběti a více je zacílit na konkrétní oblast.

Oběti násilí by tak měly mít lepší přístup k poradenství, právní pomoci a psychologické podpoře v případě prodělání určitého traumatu. Podle zprávy mají tito lidé také získávat více informací o svých právech a všech dostupných službách.

Nová opatření nebudou platit na území Dánska, které si v rámci Lisabonské smlouvy vyjednalo výjimku.

Autor: Eliška Kubátová