Nové technologie v zemědělství bude EU podporovat i nadále, otázkou zůstává, jak je dopřát i malým podnikům

precizní zemědělství

@ Shutterstock.com

Precizní zemědělství umožňuje farmářům pěstovat více a neplýtvat u toho vodou či hnojivy, zaslouží si proto podporu z evropských fondů. Zatím však není jasné, jak by měla Unie finance rozdělovat, aby z nových technologií měli prospěch malí i velcí.

Využívání nových technologií v zemědělství bude mít i nadále podporu z evropského rozpočtu, konkrétně z fondů EU určených pro výzkum, jako tomu bylo doposud. Alespoň to tvrdí zdroje EURACTIV.com.

Zatím ale není zřejmé, jestli bude precizní zemědělství propojeno s ochranou životního prostředí, nebo s přímými platbami bezprostředně určenými pro precizní zemědělství.

Precizní zemědělství je založeno na maximálním využití zdrojů podle momentálních potřeb plodiny. Jeho součástí jsou technologie sbírající data, jako např. družicové polohové systémy (GPS), dálkový průzkum či internet. Technologie jsou přitom využívány tak, aby bylo možné snížit celkové množství použitých hnojiv, pesticidů a vody.

Zemědělci chtějí dotace a méně byrokracie. Pomoci mohou vesmírné technologie. Více >>>>

Farmáři tak mohou díky novým technologiím produkovat více plodin z méně zdrojů, tedy hospodařit udržitelně a zaměřit se i na ty nejmenší detaily.

Pro a proti

Potravinářský průmysl a svazy evropských zemědělců usilují o to, aby precizní zemědělství hrálo ve společné zemědělské politice (SZP) po roce 2020 významnou roli.

Eurokomisař Hogan: Až 70 % nového zemědělského zařízení, které se dnes prodává, zahrnuje technologie precizního zemědělství.

Environmentální organizace však mají k používání nových technologií výhrady. Argumentují hlavně tím, že drobní zemědělci budou mít k vymoženostem nové doby omezený přístup. Otázkou tedy bude, kdo vlastně sesbíranými daty bude moci disponovat.

Zemědělské dotace budou v režii členských zemí. Více >>>>

Eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan pokrokové metody podporuje. V rozhovoru pro web Ypaithros.gr, partnera řeckého EURACTIVu, poukázal například na to, že by díky chytrému zemědělství mohly vzniknout nové produkty a služby, vytvořila by se nová pracovní místa a podpořil růst zemědělského sektoru.

„Až 70 % nového zemědělského zařízení, které se dnes prodává, zahrnuje technologie precizního zemědělství, což jasně ukazuje vývoj správným směrem,“ zdůraznil Hogan. Dále řekl, že při využití všech možností, které nabízí sběr dat včetně těch satelitních, bude možné snížit administrativní zátěž SZP.

Přiznal ale, že tím vyvstává problém s uchováváním dat a otázka schopnosti různých systémů navzájem spolupracovat.

„Bude například zemědělec moci využít data shromážděná jeho rozprašovacím zařízením v mobilní aplikaci a vyplatí se mu vůbec si takovou aplikaci koupit?“ uvažoval Hogan.

Podle komisaře pro zemědělství ale sehrají moderní technologie klíčovou roli v naplňování cílů udržitelného rozvoje. „Bude záležet na nových technologiích, protože ty poskytnou farmářům efektivnější nástroje a lepší přístup k informacím, aby mohli zvýšit produkci a snížit náklady.“

Zdroje z jiných politik

Evropští zemědělci se obávají, že by jim EU mohla po roce 2020 zkrouhnout evropské dotace. Unie totiž přijde o britský příspěvek do rozpočtu a také bude muset investovat do nových výzev, jako je například řešení migrace či vnější ochrana hranic.

Navrhují proto sáhnout do rozpočtu ostatních evropských politik.

Svaz evropských zemědělců: Nemůžeme předstírat, že rozšiřujeme využití precizního zemědělství, jestliže zemědělci ani nemají přístup k širokopásmové infrastruktuře.

„Precizní zemědělství se netýká jen SZP, ale zasahuje také do dalších politik EU. SZP již v minulosti precizní hospodářství podpořila a věříme, že tomu tak bude i v budoucnu,“ řekl Pekka Pesonen, generální tajemník svazu evropských zemědělců a družstev Copa-Cogeca.

Brexit bude mít dopad na zemědělské dotace. Jaká jsou očekávání, rizika a východiska? Více >>>>

„Finance je nicméně třeba získávat i z ostatních politik. Proto je důležité zajistit, aby rozpočet SZP byl dostačující a odpovídal cílům souvisejících politik,“ dodal.

Pesonen také zmínil, že je potřeba se více věnovat tématu širokopásmové infrastruktury. „Nemůžeme předstírat, že rozšiřujeme využití precizního zemědělství, jestliže zemědělci ani nemají přístup k širokopásmové infrastruktuře,“ uvedl Pesonen.

Evropská komise si je chybějící širokopásmové infrastruktury vědoma, pouze 40 % domácností na venkově k ní má přístup. Vyřešení problému je ale úkolem členských států.

Yara: Je třeba flexibilita

Yara, nadnárodní společnost vyrábějící hnojiva, zdůrazňuje význam precizního zemědělství. Celá zemědělská komunita může podle ní těžit ze zvýšené produktivity, kterou toto moderní zemědělství přinese a které bude navíc dosaženo udržitelným způsobem v souladu s cíli udržitelného rozvoje.

Yara ale také upozorňuje na nutnost zaručit zemědělcům flexibilitu, aby mohli nové postupy přizpůsobit různorodým zemědělským a environmentálním podmínkám.

„Je dokázané, že množství dusíku, které plodiny vyžadují, se liší v závislosti na ročním období a konkrétní farmě,“ vysvětlila společnost Yara.

„Zemědělci by měli proto mít možnost flexibilně přizpůsobit dávkování dusíku, a to za předpokladu, že použijí nástroje precizního zemědělství, které zajistí rovnováhu dusíku a dobrý environmentální profil lépe než standardizované postupy.“

„Jedná se o odklon od klasických nařízení založených na zastaralém plošném přístupu,“ podotkla Yara.

Z anglického originálu přeložila Kateřina Porembská.