Nová maďarská ústava: vstřícná k rodině, nepřátelská vůči gayům

Viktor Orbán, maďarský premiér; zdroj: Rada EU.

Návrh nové maďarské ústavy, která má odrážet potřeby jednadvacátého století a jež má být přijata příští měsíc, vyvolává řadu kontroverzí. Například tím, že odkazuje ke křesťanským kořenům Maďarska a zašlé slávě země, nebo tím, že nepočítá s manželskými sňatky pro homosexuály.

Parlamentní volby, které v Maďarsku proběhly na jaře loňského roku, přinesly přesvědčivé vítězství praicové Fidesz a do premiérského křesla vynesly jejího předsedu Viktora Orbána. Strana se v parlamentu těší dvoutřetinové většině a nemá obtíže s prosazováním vlastní legislativy.

Po přijetí kontroverzního mediálního zákona, který vyvolal v západních zemích takovou nevoli, že se jej vládní představitelé rozhodli upravit, nyní na řadu přichází samotná maďarská konstituce.

Původní maďarská ústava byla přijata před více než šedesáti lety a i přesto, že od roku 1989 prošla několika úpravami, podle vládní strany stále neodpovídá „potřebám jedenadvacátého století“.

To je také důvod, proč její novela vzniká za pomoci zatím posledního výdobytku moderních technologií – tabletu iPad.

Maďarsko a „Jednota v rozmanitosti“

Preambule nové ústavy, která ponese název „Základní zákon Maďarska“, bude začínat podtitulkem „Bůh žehnej Maďarům“, tedy první větou maďarské hymny. Autoři konstituce tak chtějí připomenout, že mnoho Maďarů se po pádu rakousko-uherské monarchie po první světové válce stalo občany sousedních zemí.

„Vedeno ideálem jednotného maďarského národa se Maďarsko cítí být zodpovědné za osud Maďarů žijících za jeho hranicemi, udělá vše pro jejich přežití a rozvoj, bude i nadále podporovat jejich snahy o zachování maďarské kultury a bude napomáhat jejich vzájemné spolupráci a spolupráci s Maďarskem,“ píše se v jednom ze článků navrhované ústavy.

Jeden z trojice jejích autorů, europoslanec za Fidesz József Szájer, novinářům prozradil, že preambule má „parafrázovat“ slogan Lisabonské smlouvy: „Jednota v rozmanitosti.“

Politologové ale tvrdí, že Fidesz si tak spíše připravuje půdu pro budoucí udělení volebního práva občanům, kteří se sice hlásí k maďarské národnosti, ale žijí za hranicemi země.

Základní evropské hodnoty a boj proti Turkům

Szájer, který působí také jako místopředseda konzervativní lidovecké frakce v europarlamentu (EPP) uvedl, že dalším z důležitých evropských aspektů nové ústavy bude zdůraznění příspěvku jeho země k obraně evropských hodnot v průběhu dějin.

O obranu základních hodnot, na nichž je Unie vystavěna, se podle něj jednalo ve všech významných historických událostech Maďarska – počínaje středověkým bojem Maďarů proti Turkům až po revoluci v roce 1956, a to i přesto, že Imre Nagy, hlavní postava revolučních událostí v polovině padesátých let minulého století byl komunista, tedy představitel ideologie, vůči níž se Fidesz vymezuje.

Nová ústava podle Szájera také obsahuje Chartu základních práv EU. Jak ale Szájer zdůraznil, nebyla do dokumentu vložena metodou „copy-paste“, protože ty pasáže, které podle autorů postrádaly silnější formulace, byly přepracovány.

„Rodina je jako komunita“

Nová konstituce, o níž by maďarský parlament měl hlasovat příští měsíc, se také věnuje rodině a jejímu postavení ve společnosti.

Dokument například daňově zvýhodňuje početné rodiny s dětmi a rodičům uděluje možnost volit za své nezletilé potomky. Zavedení této novinky ocení i samotný premiér Orbán, který má se svou ženou pět dětí.

Jakým způsobem budou za své děti hlasovat například rozvedení rodiče, ústava už ale nezmiňuje.

Podle Zoltána Tótha, generálního tajemníka ACEEEO, asociace úřadů, které jsou zodpovědné za volby, návrh ústavy odporuje Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, jež počítá s všeobecným a rovným hlasovacím právem.

„Normální rodina funguje jako komunita,“ argumentuje ale europoslanec Szájer, který poukázal na další bod ústavy, v němž je uvedeno, že rodiče budou mít ze zákona povinnost starat se o své děti a stejně tak tomu musí být i v opačném případě.

Jelikož návrh ústavy pracuje s pojmem „manželství“, kterým ale striktně rozumí právní svazek mezi mužem a ženou, EurActiv zajímalo, jak je možné, že text, který si klade ambice odpovídat potřebám jedenadvacátého století, neumožňuje sňatky mezi homosexuálními páry.

„Záleží to na tom, jak ´ústavu 21. století´ interpretujeme,“ odpověděl Szájer a dodal, že podle jeho názoru se vstupem do nového tisíciletí tradiční model manželství nijak nezměnil.

V dokumentu najdeme i formulaci, kterou je možné vykládat jako zákaz interrupcí. „Lidská důstojnost je nedotknutelná, každý má právo na život a lidskou důstojnost. Život plodu bude chráněn od početí,“ píše se v textu.