Notifikaci od Evropské komise dostaly dva programy pro podporu OZE

Malá vodní elektrárna

MVE Želina (ilustrační foto) © WikimediaCommons.org/JJF97

Brusel udělil notifikaci programům pro podporu malých vodních elektráren a bioplynových stanic spuštěných od 1. ledna letošního roku.

Evropská komise schválila dva české programy pro státní podporu energie z obnovitelných zdrojů (OZE), kterým dosud chyběla takzvaná notifikace. Oznámila to v úterý v poledne.

Potvrdila, že v souladu s evropskými pravidly je nastaven program podpory pro výrobu elektřiny z vodní energie, v rámci kterého chce stát vyčlenit 218 milionů korun pro malé vodní elektrárny (MVE) s výkonem do 10 megawatt.

MVE s výkonem nad 0,5 MW mají podporu dostávat po dobu životnosti formou příplatku k tržní ceně, menší zařízení budou mít nárok na garantované výkupní ceny. Podpora se vztahuje na MVE spuštěné od 1. ledna letošního roku a elektrárny rekonstruované mezi lety 2013 až 2015.

Komise schválila také podporu pro produkci tepla z bioplynu v malých bioplynových stanicích s výkonem do 0,5 MW, do které chce český stát nasměrovat 522 milionů korun.

Podpora platná po dobu životnosti v podobě pevného příplatku za vyrobené teplo se týká zařízení uvedených do provozu od 1. ledna letošního roku.

Bioplynky musí vyrábět teplo z bioplynu, který minimálně ze 70 % pochází z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Díky návaznosti na zemědělskou a potravinářskou výrobu by tak měly přispívat k rozvoji regionů.

Pravidla pro státní podporu

Evropské předpisy umožňují členským zemím zvýhodňovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž.

Oba programy podle Bruselu takové riziko minimalizují. Zajišťují, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů programů, konstatuje Komise.

Podpora OZE má Česku a dalším zemím EU pomoci se zvyšováním podílu obnovitelné energie v energetickém mixu.

Do roku 2020 by se měly OZE na konečné spotřebě energie v EU podílet 20 procenty. V Česku by to podle směrnice o obnovitelných zdrojích mělo být 13 procent. Národní akční plán z dílny ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítá dokonce s 15,3 procenty.

Čekání na další notifikace

O očekávaném schválení podpory pro MVE a bioplynky už minulý týden informovalo MPO. Náměstkyně pro energetiku Lenka Kovačovská také uvedla, že lze počítat se schválením dalších programů, kterým zatím notifikace udělena nebyla.

Celý sektor tak prý může mít jistotu, že podpora je oprávněná a není požadováno vracení peněz.

Celkem Komise v případě České republiky posuzovala šest schémat pro podporu OZE. Velká část pozornosti se věnuje podpoře OZE uvedených do provozu v letech 2006 až 2012, které tvoří většinu podporovaných zdrojů.

Hrozí totiž opakování situace z minulého roku, kdy předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková odmítala vydat cenové rozhodnutí pro podporu OZE na letošní rok – důvodem měla být právě chybějící notifikace.

Vitásková už minulý týden uvedla, že letos chce její úřad vydat cenová rozhodnutí do konce září. Podporu zdrojům, které nebudou mít notifikaci dokončenou, prý nevypíše.

To se nelíbí podnikatelským svazům. „Apelujeme na Energetický regulační úřad, aby připravil cenové rozhodnutí pro podporu všech typů podporovaných zdrojů energie včetně těch, kde nebude do konce září notifikační řízení dokončeno,“ uvedla například Hospodářská komora ČR.