NNO kritizují Komisi za její činnost v oblasti životního prostředí

Skupina deseti hlavních nevládních neziskových organizací (NNO), známá pod názvem „Zelení 10“, zveřejnila hodnocení dosavadní činnosti Barrosovy Komise v oblasti životního prostředí. Zpráva pro Evropskou komisi nevyznívá příliš příznivě. Komise dosáhla celkového ohodnocení 4,3 bodu z celkových deseti.

NNO zkoumaly šestnáct oblastí, které se vztahují k životnímu prostředí, přičemž za každou z nich mohla Komise získat maximálně deset bodů. Bodové ohodnocení jednotlivých oblastí vypadá následovně:

  • Klimatické změny: 7
  • Energie a zemědělství: 6
  • Lisabonský proces, rozvoj, doprava, biodiverzita, životní prostředí a zdraví: 5
  • Politika soudržnosti a 6. akční plán pro životní prostředí: 4
  • Udržitelný rozvoj, obchodní politika, chemické látky, přírodní zdroje a odpad: 3
  • Lesy, ochrana moří a geneticky modifikované organismy: 2

Na tiskové konferenci, která proběhla v pátek 27. dubna „Zelení 10“ vysvětlili, že celkové hodnocení je odrazem „zastaralého“ a „jednodimenziálního“ zaměření Barrosovy Komise na krátkodobý růst a vytváření pracovních míst. Podle Jorga Risse, ředitele evropské sekce Greenpeace, Komise „se rozhodla, že bude ignorovat příležitost chránit životní prostředí za současné podpory ekonomické aktivity, protože předpokládala, že ochrana životního prostředí musí být prováděna na úkor podnikatelů, místo aby vytvořila příležitosti pro ekonomickou aktivitu“.

„Zelení 10“ nejvíce kritizovali ochranu lesů a moří a zdůraznili, že Komise nemá žádnou koherentní politickou vizi, či vedoucí postavení v těchto oblastech. Zejména byla velmi kritizována strategie Komise o mořích, kterou NNO označili za „prázdnou“.

Navzdory celkovému kritickému hodnocení Evropská komise získala pochvalu za svůj nekompromisní postoj vůči členským zemím ohledně obchodování s emisemi, za rozvoj jasnějšího politického rámce pro řešení klimatických změn a za práci na akčním plánu o biodiverzitě.

Kromě činnosti Komise jako celku byla také hodnocena aktivita jednotlivých komisařů. Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas byl pochválen za svoje úsilí propojit problematiku klimatických změn s biodiverzitou. Komisař pro energie Andris Piebalgs obdržel méně příznivé hodnocení za řešení otázky státních dotací a místopředseda Komise Günter Verheugen si vysloužil kritiku za „vytváření problémů“ z důvodů jeho zaměření se na růst a pracovní místa.

Ve své tiskové zprávě skupina deseti NNO zdůraznila, že Komise má stále ještě čas na zlepšení „zavedením progresivních politik, které připraví evropské občany na nejistou budoucnost, kde snižování plýtvání zdroji a znečištění přinese úsporu nákladů, vytváření pracovních míst a nové příležitosti pro podnikání“.