Německo bude stíháno kvůli Volkswagenu

Evropská komise bude žalovat Německo kvůli „zákonu o VW“ před Evropským soudním dvorem v Lucemburku.

„Zákon o VW“ je trnem v oku Evropské komisi již delší dobu, nejvíce však evropskému komisaři pro vnitřní trh Fritsu Bolkensteinovi. Konkrétně Komise Německu vytýká zvláštní hlasovací právo spolkové země Dolní Sasko, které prakticky znemožňuje akcionářům ovlivňovat zásadním způsobem chod koncernu. Spolková vláda názor Evropské komise odmítá. Bolkenstein ale k celému problému řekl, že zatímco VW může kupovat a ovládat zahraniční automobilky, je totéž zahraničnímu investorovi v případě továrny VW zapovězeno.

I když spolková vláda v Bruselu argumentuje, že „zákon VW“ už nemá žádné praktické vyznění, Komise trvá na jeho odstranění. Eskalace sporu je dána nejen neústupností spolkové vlády, ale i komisaře Bolkensteina, který iniciuje tři týdny před koncem svého mandátu řízení u Evropského soudního dvora. Německý komisař Günter Verheugen nebude záležitost blokovat, protože nechce být v Bruselu považován za „německého poskoka“.