Německé zálohy před soudem

Evropská komise bude rozhodovat o německém nařízení, podle kterého všechny obaly podléhají povinné záloze.

Evropská komise zřejmě předloží žalobu k Evropskému soudnímu dvoru pro porušení pravidel volného pohybu zboží. Komisař pro vnitřní trh Frits Bolkenstein uvedl, že povinnost zálohovat veškeré obaly odporuje pravidlům volného pohybu zboží v zemích EU. Nejproblematičtějším je podle Bolkensteina ustanovení, umožňující obchodníkům v určitých oblastech přijímat jen některé vratné obaly. To poškozuje zahraniční výrobce při vstupu na trh, protože by jejich obaly byly prakticky vratné jen v těch obchodech, kde byly zakoupeny.

Záloha za všechny obaly se v Německu ustálila na 25 eurocentech za kus. Spolková rada se ještě pokusí dosáhnout změn ustanovení na zemské úrovni. Podle Evropské komise nepomůže Německu od žaloby ani novelizace zákona.