Některé letecké společnosti nesmějí létat do EU

Evropská komise včera schválila seznam leteckých společností, které nesmějí létat do Evropské unie. Celkem jich je 92 a naprostá většina pochází z Afriky.

Souvislosti:

O zavedení společné evropské černé listiny aerolinek rozhodla Rada loni v prosinci. V prvních měsících letošního roku Komise vytvořila seznam všech společností zakázaných v jednotlivých členských státech a dala jim možnost hájit se před Výborem pro bezpečnost leteckého provozu, ve kterém zasedají experti jednotlivých členských států. Konečný seznam byl výborem schválen jednomyslně. Aktualizovat se bude podle potřeby, nejméně však každé tři měsíce.

Témata:

O zařazení na černou listinu rozhodovala předem stanovená objektivní kritéria: výsledky kontrol na evropských letištích, používání starých, vyřazených nebo nedostatečně udržovaných letadel, neschopnost společností vyřešit problémy nalezené při inspekcích a neschopnost odpovědných úřadů dohlížet na způsob, jakým společnosti plní své povinnosti.

U pěti zemí Komise zjistila nedostatečný systém kontroly místními úřady. Připravuje v této souvislosti program pomoci zemím, které by chtěly plnit mezinárodní standardy, ale nedostává se jim prostředků.

Dalším třem společnostem Komise pouze omezila provoz některých strojů, ale nezakázala jejich činnost v EU úplně.

Stanoviska:

Jacques Barrot, komisař zodpovědný za dopravu, ocenil fakt, že společná černá listina zajistí, aby všechny společnosti operující v Evropě splňovaly nejnáročnější bezpečnostní standardy.

Další kroky:

Nejpozději za tři měsíce musí Komise seznam aktualizovat. Další společnosti na něj mohou být zařazeny buď na popud členských států, nebo i na základě vlastních zjištění Komise a jejích specializovaných agentur.